Norske Skipsverft, her ved Asle Strønen, har hatt flere møter med NFD vedrørende behovet for en ny skipsordning. Her med daværende næringsminister Monica Mæland.

Skipsordningen er operativ

Den nye skipsordningen som Norske Skipsverft Salg- og Markedsorganisasjon har arbeidet så intenst for, er nå operativ. 

Eksportkreditt Norge forteller i en pressemelding i dag at ordningen er en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge, akkurat slik NSSM har arbeidet strategisk for å oppnå.

Ordningen gir Eksportkreditt Norge mulighet til å finansiere norske kjøpere av blant annet fiskebåter, ferger, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartøy. Låneordningen omfatter skip over 100 bruttotonn, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Ordningen omfatter også muligheter for finansiering av større ombygginger som utføres ved norske verft.

Finansiering fra Eksportkreditt Norge vil kunne avlaste langsiktige lån fra bankene på konkurransedyktige vilkår. Eksportkreditt kan finansiere inntil 80 prosent av verftskontrakten, og minimum egenkapital er 20 prosent. Maksimal løpetid på lånet er 12 år.

Det understrekes at andre låneprofiler er mulig og dette kan oppnås ved å kombinere lånet fra Eksportkreditt Norge med lånefasiliteter fra en ordinær bank. Særlig på denne måten kan reder oppnå både konkurransedyktig finansiering og ønsket profil i sin tilbakebetaling av lånet.

Olav Einar Rygg, Eksportkreditt Norge, forventer flere søknader etter den nye skipsordningen. Foto: Ogne Øyehaug/nett.no

Den nye skipsordningen forvaltes av Eksportkreditt Norge (som gir lån) og GIEK (som kan stille garanti). – Det er viktig å være klar over at søknad om finansiering må sendes Eksportkreditt Norge før kontrakt med verft signeres, poengterer Olav Einar Rygg i Eksportkreditt Norge.

Du kan lese mer om saken fra nett.no her.