Øystein Meland er Of Counsel ved Wikborg Rein sitt Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Meland har i mer enn 20 år arbeidet med shipping-relaterte saker for norske og utenlandske klienter, og har i de siste årene i utstrakt grad vært involvert i konkurranserett relatert til maritim transport. Han var ledende juridisk rådgiver, og behandlet overfor EU den første internasjonale kartellsak innen shipping, hvor saken ble avsluttet i 2008 uten sanksjoner mot kartellet. Meland har i flere tiår hatt et nært samarbeid med norsk verftsindustri.

Skipsverftene: Coronavirus-situasjonen og Force majeure

Advokat Øystein Meland, Wikborg Rein Advokatfirma AS, har foretatt en vurdering av situasjonen i forhold til skipsbyggingskontrakten og bestemmelsen om Force majeure (Skip 2000 og under norsk rett).

Kort oppsummert er advokat Øystein Meland av den oppfatning at Corona-epidemien ganske åpenbart er en Force majeure-situasjon som kan gi grunnlag for et verksted til å få utsatt sine forpliktelser under kontraktene. Meland presiserer at oppfatningen bygger på en vurdering av bestemmelser i en del relevante kontrakter hvor ordlyden er uendret i forhold til Skip 2000-standard.

I sitt notat vurderer advokat Meland de råd myndighetene gir sett i lys av kontraktenes ordlyd og hvorledes et verft bør agere i forhold til Force majeure-forsinkelse som følge av Coronavirus-utbruddet.

Norske Skipsverft erfarer at det er mye usikkerhet og mange spørsmål knyttet til coronavirus-situasjonen. Det er derfor gledelig at vi kan gjøre advokat Melands vurderinger tilgjengelig for medlemsverftene.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis ytterligere informasjon er ønskelig.