M/S "Multi Energy" er byggenummer 183 fra Sletta Verft AS.

Sletta Verft leverer stort diesel-elektrisk nybygg til FSV Group

Sletta Verft AS i Mjosundet overleverte M/S «Multi Energy» til FSV Group den 16. november 2020.

Nybygget er et 27,00 meter langt frakte- og servicefartøy, og er verftets byggenummer 183. Et søsterskip, Sletta Verft sitt bnr. 186, er under bygging for levering i mai 2021 til samme rederi.

Fartøyet som er spesielt utviklet for frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. I fartøydesignet er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for sikre og effektive operasjoner om bord.

Daglig leder i FSV Group, Arild Aasmyr, uttalte i forbindelse med overlevering at man er veldig fornøyd med å få levert et så fantastisk fartøy. – De siste ukene med testing har bekreftet at vi får en kraftplugg av et fartøy med svært gode sjøegenskaper og arbeidsforhold om bord. Som alltid i FSV har vi fokus på gode og sikre tekniske løsninger for de som arbeider på dekk, og det siste tilgjengelige innen sikkerhetsutstyr er å finne om bord i fartøyet.

For å tilfredsstille fremtidige miljøkrav, har rederiet også fått installert et diesel-elektrisk fremdriftssystem i kombinasjon med en batteripakke på 270 kWH. Dette er den største batteripakken installert på et større servicefartøy i havbruksnæringen, og gir store miljøgevinster.

FSV Group har mange båter i vente de neste årene, med hele seks båter i bestilling. – Neste år tar vi ut flere båter fra Sletta Verft, forteller Aasmyr. – Vi opplever god etterspørsel og vekst i rederiet, noe som er et resultat av meget dyktig mannskap og en moderne flåte.

Fra kontraktsigneringen: Endre Brekstad (teknisk sjef) og Arild Aasmyr (daglig
leder), begge FSV Group. Til høyre daglig leder Kåre Sletta i Sletta Verft AS.

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft, poengterer at «Multi Energy» er et resultat av et godt og lokalt samarbeid. Her har rederi, designere, skipsbyggere, utstyrs- og tjenesteleverandører fra regionen jobbet godt i lag, og skapt en trivelig og effektiv arbeidsplass for FSV Group sitt team om bord. – Vi er stolt over å ha levert et så moderne fartøy og jeg ønsker å rette en stor takk til FSV Group for tilliten, og gleder oss over å være godt i gang med byggingen av de neste fartøyene til rederiet, sier Kåre Sletta avslutningsvis.