Fra v. Endre Brekstad, teknisk sjef, Per Olav Myrstad, styreleder, og Arild Aasmyr, daglig leder - alle FSV Group. Fra høyre Lars Liabø, styreleder, og Kåre Egil Sletta, daglig leder - begge Sletta Verft AS. Foto: FSV Group

Sletta Verft med kontrakt på 5 nye frakte- og servicefartøy

Mandag 6. juli 2020 var en meget stor dag på Sletta Verft AS i Mjosundet. Da ble det signert kontrakt mellom verftet og FSV Group på bygging av 5 nye frakte- og servicefartøy. Samlet sett er dette den største kontrakten i verftets historie.

Fartøyene (byggenummer 189 – 193) sikrer full beskjeftigelse ved Sletta Verft AS frem til mai 2022. Første leveranse er i juni 2021 og siste i mai 2022. Fartøy-serien er basert på et nytt ettskrogs design.

Det nye fartøykonseptet, som er spesielt utviklet for mindre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. I designet er det lagt stor vekt optimal skrogutnyttelse for å gi best mulig lastekapasitet, stabilitet og sjøegenskaper. Også denne gangen tar FSV i bruk ny teknologi for å sikre effektive og trygge operasjoner om bord.

De fem fartøyene av S-1587 design er den største enkeltordren i Sletta Verft AS sin historie. Ill.: Solstrand Trading

Rederiet

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapets strategi har mål om en kraftig vekst av flåten som i dag består av 9 spesialfartøy inklusiv en lekter, som driftes og leies ut til ulike operasjoner som sleping, frakt, bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt ROV- og subseaoppdrag. Selskapet har i tillegg leid inn servicefartøy fra andre servicebåtrederi for å håndtere en økende oppdragsmengde.

FSV har også to andre fartøy under bygging på Sletta Verft som leveres i oktober 2020 og mai 2021, i tillegg til ordren på disse fem nye fartøyene. Det er opsjon på kansellering av de tre siste fartøyene. FSV har operasjon både i Norge og Canada.

Verftet

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft AS forteller at samlet sett er dette den største kontrakten Sletta Verft har vunnet og at kontrakten sikrer arbeid i lang tid fremover. – Vi er stolt av å få kunne bygge en ny serie fartøy for FSV Group. FSV Group fokuserer på innovative løsninger og stiller høye krav til kvalitet og presisjon. Det er derfor ekstra hyggelig at de igjen velger å bygge lokalt her hos oss, sier Kåre Sletta i en pressemelding.