Kontraktsignering: Byggenummer 200 gikk til FSV Group, fra v. Kåre Sletta og Lars Liabø (hhv. daglig leder og styreleder ved Sletta Verft) og Per Olav Myrstad og Arild Aasmyr (hhv. styreleder og CEO i FSV Group). Foto: Sletta Verft AS

Sletta Verft med rekord – FSV kontraherer sitt 8. fartøy

FSV Group og Sletta Verft har inngått nok en kontrakt på bygging av enda et nytt 27 meter hybriddrevet frakte- og servicefartøy. Det nye fartøyet, som får byggenummer 200, skal leveres i august 2022 og er identisk med fartøyet FSV kontraherte hos Sletta i mars 2021.

FSV Group har nå hele åtte fartøyer i bestilling på Sletta Verft. Av disse er det tre nye 27 m fartøy og fem nye 15 m enkeltskrogsfartøy. Tre av fartøyene leveres i år, og resterende i 2022. Verftets totale ordrebok har passert en halv milliard kroner.
Byggenummer 200, som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet får den største batteripakken på denne typen fartøy på hele 360 kWh. Batteripakken sparer miljøet for 290 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra ca. 160 personbiler om man bruker en gjennomsnittlig kjørelengde på 15.000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift.
Det nye fartøyet får syv lugarer, stort lasterom på 190 m3 og vil ha ROV-system med boring av bolter ned til 300 meter. Videre er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord.

Bygges ved Sletta Verft AS, overleveres i august 2022. Loa 27,00 meter, bredde 12,00 meter. Design: ST S-2712-SH. Ill.: Solstrand Trading.

Arild Aasmyr, CEO i FSV Group sier: «Større og mer eksponerte oppdrettsanlegg krever kraftigere og mer kapable servicefartøy. FSV og vår skipsdesigner, Solstrand Trading, har siden etableringen av FSV samarbeidet tett for å definere tekniske og operasjonelle krav til neste generasjons servicebåt. Igjen tar vi nye steg og vi vil få levert et svært kraftig og effektivt fartøy. FSVs moderne flåte i kombinasjon med motiverte og dyktige ansatte, samt kvalitetsfokus i alle ledd, har ført til en sterk vekst for FSV de siste årene. I tillegg tar vi nå en ledende posisjon innen bruk av hybridteknologi, som i lengden gir store gevinster for miljøet, kunden og oss som reder.»
Per Olav Myrstad, styreformann i FSV Group sier: «FSVs styre er svært godt fornøyd med utviklingen i selskapet og den sterke etterspørselen etter våre større fartøy. Siden FSV sjøsatte sitt første fartøy i mai 2013 så har vår vekst basert seg på solide og innovative fartøy med godt sjømannskap. FSV har i den senere tid signert kontrakter både med nye kunder og med eksisterende kunder. Vi opplever at vår driftsform og konsept blir verdsatt av våre kunder. FSV er godt rigget for videre ekspansjon og legger til grunn et positivt syn på fremtiden.»
Endre Brekstad, teknisk sjef i FSV Group sier: «For oss i FSV så vil alltid kvalitet være viktig når vi skal bygge våre båter. Det er på denne bakgrunn at vi i FSV bygger våre båter ved Sletta Verft, utstyrer de med det beste av utstyr levert fra norsk leverandørindustri og kommer frem til de mest innovative og bærekraftige løsningene. Dette gjør at vi kan utføre arbeidsoperasjoner tryggere og mer effektivt.»
Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft sier: «FSV og Sletta Verft har utviklet et godt og utviklende samarbeid de siste årene. Vi synes det svært hyggelig å få kunne bygge enda et fartøy for dette fremgangsrike rederiet, og det var også ekstra hyggelig å kunne tildele byggenummer 200 til FSV. FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveringspresisjon. Vi ser på det som en stor tillitserklæring at FSV igjen velger å bygge hos oss.»