Sletta Verft bygger utslippsfri servicebåt

Sletta Verft AS i Aure signerte like før jul 2021 en kontrakt med oppdrettsselskapet Cermaq Norway om bygging av en avansert 20 meters servicebåt.

Fartøyet, som vil ha grønn profil, skal utrustes med diesel-elektrisk fremdriftssystem og en batteripakke som gjør at det kan arbeide utslippsfritt og uten motorstøy ved merdkanten gjennom en hel arbeidsdag.

Det er i utviklingsarbeidet lagt stor vekt på at fartøyets grønne driftsprofil og det utrustes med diesel-elektrisk fremdriftssystem og en stor batteripakke på 1000 kWh fra Elmarin AS, en løsning som per i dag vil bli bransjeledende. Dette gjør at fartøyet vil kunne bidra til å halvere årlig drivstofforbruk og CO2-utslipp sammenlignet med et konvensjonelt fremdriftssystem uten batteri. Fartøyet har et velprøvd design av typen Macho 20 som kommer fra Møre Maritime AS i Kristiansund.

Cermaq er en av Norges største matprodusenter, med en daglig produksjon på mer enn 1 million måltider med sunn og bærekraftig laks. Cermaq arbeider kontinuerlig med å redusere klimaavtrykket i hele verdikjeden, og har som et ledd i dette startet jobben med å elektrifisere flåten både ved å investere i nybygg og ved konvertering til hybriddrift for eksisterende fartøy.

– I Cermaq Norway har vi satt oss som mål å redusere våre CO2-utslipp betydelig i løpet av de neste årene, og denne investeringen er ett av grepene vi gjør for å oppnå dette måtet, sier Frode Holmvaag, leder Sjø, Nordland i Cermaq Norway. – Med den grønne profilen vi har valgt vil fartøyet også være uten motorstøy, noe som er en stor fordel for våre ansatte pd merdkanten, sier Holmvaag.

Fartøyet er spesielt utviklet for avanserte og tunge servicearbeider i forbindelse med havbruksoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkle løsninger for god driftsvennlighet. Det store arbeidsdekket på 120 m2 med verksted og servicerom samt lasterom på 20 m3, gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner. Broløsningen med særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, bidrar til å sikre arbeidsoperasjonene på dekk.

Fartøyet blir verftets byggenummer 202 og skal etter planen overleveres i september 2023. Dimensjonene blir på 19,90 meter x 10,60 meter, og båten skal bygges i stål. – Cermaq er et nytt bekjentskap for oss og Sletta Verft takker for tilliten, sier Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft AS. – Vi ser frem til et godt samarbeid, og til å levere nok et innovativt servicefartøy.