Illustrasjon av katamaranen Sletta Verft skal levere til Bjørøy AS. Tegning: Verftet

Sletta Verft: Starter året med to nye kontrakter

Sletta Verft i Mjosundet entrer nyåret med to nyslåtte byggekontrakter for havbruksnæringen. Dermed har verftet en god ordresituasjon for 2018.

Frøy Akvaressurs AS på Sistranda har kontrahert en Macho25 på 25 x 10,60 meter for levering ultimo desember 2018. Dette blir verftets byggenummer 169. Du kan lese mer om Frøy Gruppens båter her. I tillegg har Bjørøya AS på Flatanger bestilt en katamaran på 18,65 x 12,00 meter som skal leveres i februar 2019. Du kan lese mer om selskapet her. Dette blir Sletta Verft sitt byggenummer 170.

i desember i fjor landet Sletta Verft kontrakt på bygging av tre arbeidsbåter.

Siste omtale av kontraktssituasjonen ved Sletta Verft fra desember 2017 kan du lese her.

Sletta Verft har en god ordrebok som med de to siste kontraheringene er oppe i åtte enheter, alle arbeidsbåter til havbruksnæringen. – De nye kontraktene betyr at vi har arbeid til utpå nyåret 2019, uttaler daglig leder Kåre Egil Sletta ved Sletta Verft AS til skipsrevyen.no.