Solund Verft har fått kontrakt på bygging av to slike arbeidsbåter for Engesund Fiskeoppdrett. Ill.: Solund Verft

Solund Verft med to nybyggingskontrakter

Solund Verft har signert kontrakt på bygging av to stk. arbeidsbåter til Engesund Fiskeoppdrett.

Fartøyene er resultat av et samarbeid mellom verftet og Maritime Engineering i Knarvik, og har typebetegnelse «Solundbåten». Nybyggene skal leveres hhv. 12. mars 2018 og 13. april 2018. Lengde x bredde er oppgitt til 7,99 x 7,99 meter. Fremdriften besørges av en dieselmotor på 200 hk.

Ny verftsledelse

Daglig leder ved Solund Verft er Morten Fuglum med Frank Ødejord som driftssjef. Begge begynte i stillingene sine for få måneder siden og er selvsagt svært tilfreds med å få landet disse to kontraktene. Fuglum har lang fartstid i Rolls-Royce mens Ødejord kommer fra stilling som teknisk inspektør i Utkilen Shipping.

Ønsker flere «Solundbåter» ut i markedet

Morten Fuglum og Frank Ødejord sier at fartøyskonseptet er velegnet til en rekke ulike arbeidsoppgaver. Med god stabilitet og lasteevne er det velegnet for såvel oppdrettsnæringen som for ulike havneoppdrag.