Nybygget til Sølvtrans AS har designbenevnelsen AAS 2502 ST.

Sølvtrans kontraherer sitt 30. nybygg ved Aas Mek. Verksted

Rederiet Sølvtans AS har inngått kontrakt med Aas Mek. Verksted AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 2502 ST. Dette er søsterskip av verftets bygg nr. 199 som skal leveres til samme rederi i april 2019.

Båten blir verftets nybygg nr. 200 og blir den 30. båten Aas leverer til Sølvtransrederiet, så dette blir en jubileumsbåt for både rederi og verft. Båten vil få navnet MS Ronjafisk som også var navnet på den første båten Aas Mek. leverte til Sølvtransrederiet i 1995.

Brønnbåten er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3. Dette er et helt nytt design og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport. Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og båten skal overleveres rederiet i august 2019.

Båten er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system samt arrangert for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;

Lengde o.a. 69,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Lasteromsvolumet er på 2500 m3 som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Sølvtrans AS er en av de største aktørene innen transport av levende fisk nasjonalt og internasjonalt, med aktivitet i Scotland, Shetland, Chile og Australia i tillegg til Norge.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans i mange år, sier adm.dir. Halvard Aas i en kommentar.