Her er styret samlet på Larsnes Mek. Verksted AS. Fra v. Olav Linge Fiskerstrand (nestleder) Fiskerstrand Verft), Hugo Strand, styreleder (Fitjar Mek. Verksted), Bård Meek-Hansen (Grovfjord Mek. Verksted 2.0), Kristin Nyhagen (Vaagland Båtbyggeri) og Halvard Aas (Aas Mek. Verksted AS).

Sommerhilsen fra styret

Styret ønsker medlemmer og kunder en god sommer!

Styret i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft har lagt et aktivt halvår bak seg. Markeder og næringspolitikk krever kontinuerlig oppmerksomhet og innsats. Styret ønsker å takke alle medlemmene for godt samarbeid så langt i år.

– Vi er en organisasjon i godt driv, forteller styreleder Hugo Strand. – Sammen med sekretariatet arbeider vi for konkurransedyktige rammevilkår for næringen gjennom regelmessig kontakt med myndighetene. Gode garanti- og finansieringsløsninger slik at verftene er i stand til å ta på seg nybyggingsprosjekter opptar oss, og dette gjelder så vel i sivil som kommende militær fartøysbygging.

Ordreboken ved de norske skipsverftene er per ultimo juni 2024 på 61 fartøyer til en samlet verdi av ca. 38 milliarder kroner. I løpet av kort tid vil alle medlemmene av BNS få tilsendt en oppdatert ordreliste. Styret ser at aktivitetsnivået innen service-/vedlikehold og ombyggingsmarkedet er greit, og dokkingskapasiteten beskrives som godt utnyttet. – Det er generelt tilfredsstillende aktivitet i markedet og våre tjenester er konkurransedyktige også i internasjonal sammenheng, sier styret i BNS.

Styret ønsker medlemmer og kunder en god sommer og en velfortjent ferie!