To fornøyde redere, Johannes Økland og Arild Sekkingstad.

Stadyard med to nye kystbåt-kontrakter

Stadyard AS i Måløy har signert kontrakter med rederiene Oma Kyst AS og Partsrederiet Jari AS om bygging av to nye kystbåter.

Oma Kyst AS drives av Arild Sekkingstad mens Partsrederiet Jari AS drives av Emil, Håkon og Johannes Økland.

Leveres sommeren 2025

Fartøyene er designet og utviklet av Seacon AS i Måløy med designbenevnelse SC15 og skal utrustes for snurrevad og not. Nybyggene er en videreutvikling «T.A Senior» som var verftets byggenummer 39, levert i 2017.

Oma Kyst AS sitt fartøy blir verftets byggenummer 48 og får navnet «Katrine S» og Pr Jari AS sitt fartøy blir verftets byggenummer 49 og får navnet «Kalsøybas». Begge fartøyene skal leveres sommeren 2025.

M/S «Kathrine S.» og M/S «Kalsøybas».

Om Oma Kyst

Oma Kyst er et fiskerederi med hovedaktivitet i kystfiske og er lokalisert i Austevoll kommune. Selskapet eier fra før snurperen «Radek» i tillegg til kystfartøyet «Oma» som driver fiske etter sild, makrell m.m.

Rederiet er godt fornøyd med nyinvesteringen som på sikt, sammen med kvotekjøp, vil gi økt aktivitet og lønnsomhet, rekruttere flere til bransjen og ikke minst legge til rette for videre drift for neste generasjon.

Om Partsrederiet Jari

Partsrederiet Jari er et familierederi i Austevoll, etablert i 2014 av Emil, Håkon og Johannes Økland. Selskapet driver kystnært fiske etter hvitfisk og pelagiske arter med flere båter og har de siste årene hatt en solid utvikling.

Selskapet ønsker å fortsette sin vekst med fokus på bærekraft, miljø og lokal verdiskapning. Med denne investeringen sikrer rederiet at driften blir mer effektiv og miljøvennlig, og mannskapet får en sikker og komfortabel arbeidsplass.

Fartøyene får følgende hoveddata:

Lengde o.a. 14,99 meter, bredde 8,00 meter, RSW-tanker 120 m3, brennolje 20 m3, innredning arrangert for 6 personer i 2 stk. 2-mannslugarer og 2 stk. 1-mannslugar.