Regjeringen fører en aktiv næringspolitikk hvor man ser mange av de utfordringer norsk verftsindustri står i. Tirsdag den 4. juni besøker statsminister Erna Solberg standen til Norske Skipsverft på Nor-Shipping 2019. Foto: Asle B. Strønen

Statsministeren besøker Norske Skipsverft på Nor-Shipping

På Nor-Shipping 2019-uken stiller bransjeforeningen Norske Skipsverft med fire medlemsverft: Båtbygg AS, Fiskerstrand Verft AS, Fitjar Mek. Verksted AS og Myklebust Verft AS. På åpningsdagen 4. juni kl. 10.15 besøker statsminister Erna Solberg standen.

Det er altså på stand D04-32 i Skipsbyggerhallen på Nor-Shipping at det skjer. Der får statsministeren et kjapt oversiktsbilde over hvordan det står til i næringen fra lederne i de fire skipsverftene. Som gode representanter for norsk verftsindustri vil de ta opp aktuelle temaer for hele næringen. Det var regjeringen Solberg ved daværende næringsminister Monica Mæland som introduserte den nye Skipsordningen som et treårig prøveprosjekt. Nå er man snart halvveis i perioden og verftene vil signalisere at man må være langsiktig når ordningen evalueres og at den bør gjøres om til en permanent ordning.

– En utvidelse av prøveordningen til fem år er fornuftig hvis man i første omgang ikke gjør den permanent ved utløpet av treårs perioden, heter det i en uttalelse fra Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon. Man poengterer at ordningen er spesielt viktig for de mindre verftene som i større grad bygger for innenlandsk bruk.