Statsministeren møter norsk verftsindustri. Fra v. Asle Strønen, Inge-Jonny Hide, Kenneth Sekkingstad, Olav Linge Fiskerstrand og Hugo Strand. Foto: Kjetil Haanes/nett.no,

Statsministeren hos Norske Skipsverft

Erna Solberg tok pulsen på industrien, besøkte bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft på Nor-Shipping.

Statsminister Erna Solberg leder en regjering som oppfattes som næringsvennlig. Industrien fokuserte i møtet med regjeringssjefen på aktivitetsnivået i næringen og fremsnakket betydningen av gode FoU programmer for en fremtidig bærekraftig skipsfart.

Norsk verftsindustri er fragmentert og differensiert med anlegg nær sagt over hele landet. Sysselsettingsmessig er næringen svært viktig for distrikts-Norge. God aktivitet ved verftene genererer mange arbeidsplasser lokalt rundt travle skipsbyggerne. Foruten at nybyggingsaktiviteten er høy, er industrien godt beskjeftiget innen service- og vedlikeholdsarbeider også.

Godt samspill. Statministeren møtte Norske Skipsverft på Nor-Shipping. Foto:Kjetil Haanes/nett.no

Avslutningsvis i møtet med statsministeren poengterte skipsbyggerne i Norske Skipsverft at det er viktig at vi som næring kan operere innenfor et regelverk som er konkurransedyktig med det våre kunder møter utenlands. – Skipsordningen fungerer etter hensikten og må videreføres, poengterte et samlet skipsbygger-kollegium til statsministeren.