Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, Arbeids- og sosialdepartementet, deltok i dag i et digitalt møte med Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM).

Statsråd Røe Isaksen i møte med Norske Skipsverft

Verftsindustriens rammevilkår er et viktig tema når styret i Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorgan (NSSM) møtes. I dagens digitale møte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen, Arbeids- og sosialdepartementet, diskuterte partene bl.a. behovet for lengre turnuser for utenlandsk arbeidskraft.

I dialogen med statsråd Røe Isaksen var NSSM innom flere viktige temaer som opptar næringen. Myndighetene har tidligere flagget at det kan være ønskelig og fornuftig at utenlandsk arbeidskraft i disse korona-tider kan arbeide lengre turnusperioder enn det som regelverk sier i dag med 4-6 ukers turnus. Dette for å redusere risiko for smitte med hyppige grensepasseringer/opphold i hjemlandet.

Ved hjemreise får utenlandske arbeidere karantene i opptil 14 dager ved ankomst til hjemlandet og ny karantene (3-14 dager, avhengig av om noen i reisefølget får påvist smitte) ved ankomst tilbake til Norge. Lengre turnuser er derfor etterspurt og ønskelig av den enkelte gjestearbeider pga. at det går bort mange dager til karantene for hver hjemreise, – altså en frivillig forlengelse av turnusen for den enkelte gjestearbeider.

Styret i Norske Skipsverft kjenner til utfordringene som covid-19 pandemien medfører i forhold til tidsbruk og karantenebestemmelsene. I dagens møte oppfordret NSSM derfor myndighetene til å anerkjenne behovet for å justere turnus som legitimt, slik at det enkelte verft ikke får anmerkning om en slik praksis i ettertid fra Arbeidstilsynet eller andre instanser.

Jarle Gunnarstein, verftsdirektør ved Larsnes Mek. Verksted AS, er styremedlem i NSSM. Han deltok sammen med sekretariatet i NSSM i dagens møte med statsråd Røe Isaksen. Gunnarstein tydelig på at verftene opererer med ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og at behovet for å kunne justere turnus for utenlandsk arbeidskraft er nødvendig i pandemiperioden.

Av Asle B. Strønen