Fra v. Olav L. Fiskerstrand (Fiskerstrand Verft), Vidar Ulriksen, Asle Strønen og Hans Jørgen Fedog (Green Yard Kleven).

Statssekretær Ulriksen på Nor-Shipping

Nor-Shipping er en viktig møteplass. Politisk ledelse i NFD besøkte Bransjeforeningen Norske Skipsverft.

– Den korte meldingen er at Nor-Shipping messen er godt besøkt, fastslår Asle Strønen. Han representerer Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft. – Vi har en 120 m2 stor fellesstand i hall D og våre medutstillere her på standen og ellers i hallen rapporterer om høy aktivitet.

Som et bindeledd for hele verftsnæringen er organisasjonen opptatt av bransjens rammevilkår og markedsmuligheter. – Vi er i regelmessig kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet og setter pris den konstruktive dialog som vi har, forteller Strønen. – Og at statssekretær Vidar Ulriksen i NFD tar seg god tid til en kopp kaffe og samtale er veldig hyggelig.

Bransjeorganisasjonen har etablert en gruppe som på vegne av alle medlemmene er tett på politiske prosesser for å fremme næringens interesser, og utnytte det man oppfatter som et lovlig handlingsrom for å bedre skipsverftenes rammevilkår.