Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran. Foto: NTB Kommunikasjon/SMK

Storfint besøk til Norske Skipsverft

Nor-Shipping 2022: Norske Skipsverft løfter frem bygging av Standardiserte fartøyer til Sjøforsvaret.

Mandag 4. april åpner Nor-Shipping 2022 og fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran besøker Norske Skipsverft sin stand. Politisk manøvrerer skipsverftene i Norge i et krevende marked, og med mange skjær i sjøen. Næringen er blant annet bekymret for konsekvensene av den såkalte sediment-saken og fravær av en samordnet praksis for offentlige fartøyanskaffelser.

På den positive siden fremhever bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft at de små og mellomstore skipsverftene jevnt over gjør det bra, både med hensyn til aktivitetsnivå og økonomiske resultater.

– Det kanskje viktigste statlige bidraget til øket aktivitet i det maritime Norge, er en politisk bekreftelse av at Vanguard-prosjektet realiseres, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft. – Beslutning om norsk bygging må fattes snarest og midler bevilges. En samlet industri står parat. Spesialiserte fartøy har næringen årelang erfaring med i bygge.

– Europa er i endring, nye strukturer etableres og er Norge tidlig ute har vi også et reelt eksportpotensiale i disse fartøyene, sier Asle Strønen og forteller at dette vil være noe av budskapet til statsråd Skjæran.