Nybyggene fra Oma Baatbyggeri A/S skal trafikkere rutepakke 2 i gamle Sogn og Fjordane. Ill.: Oma

Storkontrakt til Oma Baatbyggeri

Verftet skal bygge to hybride batterielektriske hurtigbåter til Norled AS.

Oma Baatbyggeri A/S signerte i januar 2022 kontrakt med Norled AS for leveranse av to hybride batterielektriske hurtigbåter. – I nær fremtid vil også kontrakt med Florø Skyssbåt AS bli signert for levering av ytterligere en båt, sier daglig leder Gunnar Jan Oma i en kommentar.

Alle tre båtene skal trafikkere rutepakke 2 (RP2) i gamle Sogn og Fjordane. RP2-båtene bygger videre på det velkjente kombikatamaran-konseptet fra Oma Baatbyggeri som verftet har bygget og levert mange av, helt tilbake til 2001, og som seiler langs hele den langstrakte norske kysten. Båtene har kapasitet til å frakte en lastebil på 20 tonn, alternativt 7 personbiler i kombinasjon med 70 passasjerer.

RP2-båtene leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg, i motsetning til tidligere leverte fartøy med konvensjonelle fremdriftsanlegg. Dette gjør at båtene kan gå med null-utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i de fleste rutene som de skal trafikkere.

Båtene er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke, men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båtene er lette, er de utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting eller lossing av tunge vogntog. I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 70, servicefart er 22-25 knop og lengden på fartøyet er 30 meter.

Denne ordren sikrer Oma Baatbyggeri A/S god beskjeftigelse til november 2023.