3

Gjennomslag: Stortingsmeldingen innfrir på flere av ønskemålene fra verftsnæringen.