St M 10 (2020 2021)

Gjennomslag: Stortingsmeldingen innfrir på sentrale ønskemål fra verftsnæringen.