Kenneth Sekkingstad i Båtbygg AS er positiv til det nye støtteprogrammet fra Enova "Batteri i fartøy".

Støtteprogram for elektrifisering av fartøy

Enova har lansert en ordning hvor rederier kan få økonomisk støtte til å installere batteri- og landstrømsystem om bord. – Ordningen er en forretningsmulighet for skipsverftene, sier Kenneth Sekkingstad i Båtbygg AS og viser til programmet Batteri i fartøy.

Grønn skipsfart er prioritert og Enova er ett av flere virkemidler staten har for å støtte maritim næring på sin vei gjennom en grønn omstilling.

Enkelt å søke – få svar på dagen

Mange fiskere, oppdrettere og offshore-rederier har allerede tatt steget inn i elektrifisering av fartøyene sine. Etter lanseringen av dette lettbeinte støttetilbudet håper Enova at enda flere følger etter. Ordningen omfatter både nye og eksisterende fartøy.

Dette nye tilbudet Batteri i fartøy har faste, forutsigbare støttesatser. Det tar rundt et kvarter å søke og fordi saksbehandlingen i utgangspunktet er automatisk, får man normalt svar samme dag. Enova oppgir følgende støttesatser under den nye ordningen:

Havbruk transportbåt – 8.000 kr/KWt installert

Havbruk arbeidsbåtbåt <15 meter – 9.000 kr/KWt installert

Havbruk arbeidsbåtbåt >15 meter – 13.000 kr/KWt installert

Havbruk brønnbåt – 9.000 kr/KWt installert

Offshore PSV – 8.000 kr/KWt installert

Fiskebåt <15 meter – 18.000 kr/KWt installert

Fiskebåt 15-28 meter – 16.000 kr/KWt installert

Fiskebåt >28 meter – 16.000 kr/KWt installert

En gylden mulighet

Kenneth Sekkingstad er salgs- og prosjektansvarlig ved Baatbygg AS på Raudeberg. Han mener at verftnæringen med denne ordningen er gitt en god forretningsmulighet. – Vi ønsker å gi Enova honnør for dette initiativet og har gjort en del beregninger om hva ordningen kan innebære for våre kunder, sier Sekkingstad.

– For fartøy som har en variert driftsprofil (stor variasjon i kraftuttak på propell i forskjellige operasjoner), så er dette en gavepakke fra norske myndigheter, fortsetter Sekkingstad. – Om vi eksempelvis ser på et linefartøy >28 meter, så vil det normalt ha en batteripakke på mellom 300 og 500 KWt for peak shaving. Tar vi utgangspunkt i 400 KWt så gir dette en støttesats på 6,4 millioner kroner. I praksis vil det si at basiskostnad for batteriene samt støttesystemer som Power Management System, kjøling, tilpassing av tavle etc., er dekket av støttemidlene.

Kenneth Sekkingstad er rask med å poengtere at installasjon kommer i tillegg. Det er altså en forutsetning at batteriinstallasjonen gir en gevinst i form av redusert forbruk og mer optimal drift av eksisterende maskineri, noe som vil være tilfelle for eksempelvis linebåter, kombinert trål/snurp etc.

Det kan i tillegg søkes om støtte til landstrømsanlegg for fartøyet. Noe som i praksis betyr at eksempelvis arbeidsbåter for oppdrett vil kunne bygges som, eller konverteres til, rent batterielektriske fartøy og tilrettelegges med lademuligheter fra land, støttet av Enova.

Også her har Kenneth Sekkingstad gjort en beregning med en servicebåt lengre enn 15 meter som eksempel: Installert 2000 KWt, normalt forbruk i drift ~500KW, vil kunne operere i ~3 timer med normalt forbruk mellom hver ladding. Støtte: 26 mill. kr + evt. støtte under andre programmer til landstrømsanlegg og andre berettigede energibesparende tiltak. – Nå er nok 2000 KWt svært høyt for en ombygging, men for et nybygg kan det være aktuelt å tilpasse skipet for batteripakker i denne størrelsen dersom det passer med skipets driftsprofil, noe som selvsagt må vurderes i hvert enkelt tilfelle, forklarer Sekkingstad.

Tilbudet Batteri i fartøy gir støtte til installasjon av batterier i utvalgte typer fartøy innen fiskeri, havbruk og offshore, både nybygg og retrofit. Illustrasjon: Arkivfoto fra Båtbygg AS

– Når rederiene etter hvert får tatt frem løsninger under disse ordningene, så vil det medføre mye aktivitet for både norsk leverandørindustri og norske verft, sier Kenneth Sekkingstad avslutningsvis.

Av Asle Strønen