Kristin Nyhagen og Olav Linge Fiskerstrand samkjører strategiarbeidet på vegne av styret i Norske Skipsverft.

Strategisamling Norske Skipsverft

Norske Skipsverft består av 22 verft langs hele norskekysten. Viktige veivalg ble diskutert på Strategisamlingen i Bergen.

Medlemsverftene i bransjeforeningen Norske Skipsverft innehar en differensiert kompetanse innenfor områdene nybygg, ombygginger og reparasjon/vedlikehold. Medlemsverftene dekker alle segmenter innenfor sin kompetanse, fra avanserte arbeidsbåter innen havbruk til topp moderne cruise-skip.

Politisk uforutsigbarhet bidrar til økt usikkerhet i verftsindustrien og svekket konkurransekraft mot utlandet. Styret i Norske Skipsverft ser derfor at den politiske arenaen blir viktigere i årene fremover, for å påvirke virkemiddelapparatene og den politiske dreiningen i en tidlig fase for å sikre medlemsverftenes konkurransekraft.

Styret med varamedlemmer arrangerte en Strategisamling i Bergen i dagene 8. og 9. desember 2022 for å definere felles arbeidsmål, prioritering av oppgaver og hvordan utvikle foreningen videre. Arbeidet vil bli fulgt opp fremover ved å lytte til medlemmene, gjennomføre teams-drøftelser og lage et strategidokument. Målsettingen er å ha dette klart til Årsmøtet 2023, 24.-25. mars.

Styret består av Hugo Strand, leder (Fitjar Mek. Verksted), Halvard Aas, nestleder (Aas Mek. Verksted), Jarle Gunnarstein, styremedlem, (Larsnes Mek. Verksted), Olav Linge Fiskerstrand, styremedlem (Fiskerstrand Verft) og Bård Meek-Hansen, styremedlem (Grovfjord Mek. Verksted). Varamedlemmene er Gunnar Jan Oma (Oma Baatbyggeri), Lars Conradi Andersen (Myklebust Verft) og Kristin Nyhagen (Heim Maritime).