Kristin Nyhagen Olav L. Fiskerstrand

Kristin Nyhagen og Olav Linge Fiskerstrand samkjører strategiarbeidet på vegne av styret i Norske Skipsverft.