Det var god oppslutning da Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft arrangerte Næringspolitisk dag 2023. - Et godt program og god tid til å diskutere aktuelle saker, konkluderte styret i Norske Skipsverft. Man prioriterte et godt samvirke mellom sentrale politikere og verftsledere. Foto: Ogne Øyehaug, nett.no

Tett på Næringspolitisk dag

Det var god oppslutning om Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft sin Næringspolitiske dag i Ålesund.

Alle bilder: Ogne Øyehaug, redaktør nett.no

Med mer enn 50 dedikerte deltakere var foreningens 24 medlemsverft sterkt representert, og temperaturen var til tider høy. Særlig bolken om manglende politiske føringer for å bedre næringens konkurransekraft, satte fyr i forsamlingen.

Statssekretær Kristina S. Hansen i NFD og Asle Strønen fra Norske Skipsverft.

Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i NFD åpnet konferansen og hadde med seg en hilsen fra den nybakte fiskeri- og havministeren Cecilie Myrseth. Til Teknisk Ukeblad har statsråden uttalt at verftene er ryggraden i maritim næring og at hun vil jobbe for å styrke næringen.

– Foreløpig har vi sett lite til handling fra regjeringen Støre, kontrer Asle Strønen, daglig leder i Norske Skipsverft. – Fra statsrådene Vestre og Skjæran har det vært mest snakk, og lite handling.

Hugo Strand, til v., er direktør på Fitjar Mek. Verksted og styreleder i Norske Skipsverft. Til høyre står Kristian Lundebrekke, direktør på Måløy Verft.

– Når den nye fiskeri- og havministeren lover å løfte verftene så velger vi å tro på henne, sier Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft. – For oss er bedre garanti- og finansieringsordninger samt tiltak som kan sikre skipsverftene konkurransekraft alfa og omega, presiserer han. – Den nærmeste tiden vil vise hvor sterk den politiske viljen er.

Hans Jørgen Fedog, til v. nærmest, er CEO ved Green Yard Kleven og Green Yard Feda.

Hans Jørgen Fedog, CEO Green Yard Kleven, er med i foreningens arbeidsgruppe for å få på plass en «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene». Gruppen har over tid hatt en god dialog med departementet om å få etablert dette produktet i virkemiddelapparatets portefølje.

– Samtalene er konstruktive, men samtidig er det merkelig vanskelig å få gjennomslag, medgir Fedog. – Vi har levert uavhengige juridiske notater som sier at dette er lovlig i henhold til EØS-regelverket og at forslaget ikke støter mot statsstøtte-regulativet, likevel er det ikke tilstrekkelig politisk handling, forklarer han. – Fra vår side er det vanskelig å forstå motviljen mot dette forslaget, som vil gi økt aktivitet og sysselsetting i verftsindustrien.

Gruppen består av representanter for Green Yard Kleven, Havyard Leirvik, Myklebust Verft og Westcon samt sekretariatet i Norske Skipsverft.