Stor dag: Fra venstre Halvard Aas fra Aas Mek. Verksted AS, Tove Slyngstad og Roger Halsebakk begge fra Sølvtrans Management.

To nye byggekontrakter til Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted AS inngikk 13. november 2020 kontrakt med brønnbåtrederiet Sølvtrans AS om bygging av to brønnbåter av verftets eget design, type AAS 3002 ST. Dette blir bygg nr. 211 og 212, og skal leveres rederiet i løpet av 2023.

Byggenummer 211 og 212 blir søsterskip til byggenr. 208, 209 og 210 som Aas Mek. Verksted AS leverer til Sølvtrans AS i 2022. Skrogene blir bygget i utlandet. Båtene har en lastekapasitet på 3000 m3 og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Båtene er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, autovask- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m. Nybyggene er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Brønnbåtene er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Aas Mek. Verksted AS har gode erfaringer med sine brønnbåtdesigns.

Hoveddimensjoner

Lengde o.a.: 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båtene vil ha innredning for 12 personer.

– Vi fra verftets side ser på disse kontraktene med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger og vi er svært glade for å føre videre det lange samarbeid vi har med Sølvtrans, uttaler Halvard Aas, daglig leder ved Aas Mek. Verksted AS.