Finnsnes Dykk & Anleggservice AS sine nye stoltheter, i karakteristisk drakt, vil gi betydelige bidrag til norsk maritim industri, og være til glede for mange virksomheter langs kysten.

To nye kontrakter til Fitjar Mek.

Medio november 2023 signerte FMV kontrakt på bygging av to nye servicefartøy til Finnsnes Dykk & Anleggservice.

Det var i august 2023 at Fitjar Mek. Verksted AS leverte det som kan betegnes som Norges råeste konstruksjons-/servicefartøy, FMV54 «FDA Mimmi», til Finnsnes Dykk & Anleggservice (FDA). – Nå kan vi stolt fortelle at «FDA Mimmi» skal bli storesøster, og at FDA har kontrahert to nye servicefartøy fra Fitjar Mekaniske Verksted, forteller verftsdirektør Hugo Strand.

Navnet på det nyutviklede designet er «Bjarkøy-klassen», med typebetegnelsen FMV W27M.

«Bjarkøyklassen» er navnet på det nyutviklede designet, med typebetegnelse FMV W27M. FDA og FMV har jobbet tett sammen i utviklingsfasen, og også disse fartøyene kommer til å vises langs kysten. De nye fartøyene har hoveddimensjonene 26,40 x 12,50 x 4,50 meter.

I utviklingsfasen er det lagt vekt på at fartøyene skal kunne løse et bredt spekter av oppdrag, inkludert sjøentreprenør-virksomhet. De er også forberedt for montering av bløggeanlegg. Miljøfokuset er stadig sterkere, og det skal monteres batteripakker på ca. 1450 kWh om bord.

Nybyggene får byggenumrene FMV58 og FMV59. Fartøyene skal leveres i april og august 2025.

Hugo Strand, direktør på Fitjar Mek. Verksted AS, er svært glad for å fortsette det gode samarbeidet med Finnsnes Dykk & Anleggsservice AS. – De siste årene har bydd på en del utfordringer og bekymringer for en norsk skipsbygger, men i dag skal jeg bare gå rundt å være glad på vegne alle oss på Fitjar Mek., forteller den strålende blide verftsdirektøren.

UTMERKET SAMARBEID

Verft og rederi har hatt godt samarbeid tidligere ved design og bygging av FMV 218 «Niklas», FMV 235 «Hans» og FMV 236 «Emilie». Og nå senest med flaggskipet FMV54 «FDA Mimmi».

Reder, dykker og bedriftsutvikler Keneth Larsen, er glad for å fortsette samarbeidet med FMV. – Verftet har levert gode båter, på tid og til avtalt pris. En årsak til at vi nå inngår nye kontrakter med FMV er den jobben de gjorde på «FDA Mimmi». Videre ser vi at fartøy bygd i Norge gjennomgående har god kvalitet som også medfører mindre plunder og heft i driftsfasen, samt de holder høy annenhåndsverdi. 

FINNSNES DYKK & ANLEGGSERVICE AS
FDA er en maritim entreprenør med ca. 50 dyktige og serviceinnstilte dykkere, matroser og båtførere som har fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø. Fartøyene har faste besetninger med lang erfaring og bred kompetanse innenfor sine fagområder.

Selskapet ble etablert i 2002 av Keneth Larsen og er 100 prosent eid av Keneth Larsen Holding AS. I starten var det i hovedsak dykkertjenester som ble levert. I 2008 ble den første servicebåten kjøpt inn, og samme år ble firmaet organisert som et AS. Fra 2008 og frem til i dag er det investert i flere service- og dykkerbåter.

FITJAR MEKANISKE VERKSTED AS

FMV er et fremtidsrettet skipsverft som tilbyr nybygg, ombygging og service, basevirksomhet og prosjekteringstjenester. Gjennom «FMV Goodfish»-satsingen har verftet prosjektert og bygd servicefartøy, bløggebåter, brønnbåter, spesialfartøy mm. Mange av disse er bygget komplett i Norge.