Første messedag var travel, med mange besøkende og gode prosjektdiskusjoner.

Travelt på fiskerimessa

To gode dager. – Så langt er vi godt fornøyde med messa, sier Olav L. Fiskerstrand. Han representerer Fiskerstrand Verft på Nor-Fishing 2022.

Etter en lang periode med pandemi, åpner Nor-Fishing igjen opp for «nærkontakt» med kunder og leverandører. – Vår oppfatning er at markedet har begynt å ta seg opp igjen, forteller Fiskerstrand fornøyd. – Her på messa har vi hatt gode møter med flere rederier og aktivitetene synes å ta seg opp igjen.

– For Fiskerstrand Verft sin del har det så langt vært en positiv messe, sier Olav Fiskerstrand.

Arrangøren selv omtaler Nor-Fishing som næringens viktigste møteplass. Når dette skrives er ikke besøkstallene for 1. messedag offentliggjort, men alt tyder på et høyt antall besøkende. På Norske Skipsverft sin fellesstand, D-321, står Båtbygg, Fitjar Mek. Verksted, Fiskerstrand Verft, Myklebust Verft, Vaagland og Aas Mek. Verksted.

Norske Skipsverft har en 120 m2 stor fellesstand på Nor-Fishing, og det er travelt i korridorene.