Trym Wangsfjord (fra venstre), Ahmad Mazloum, Ingar Tryggvang, Krister Johansen, Halvard Moe Aune og Håvard Moe Aune. Tekst og foto: Moen Marin

Ungdommelig mot på Moen i ferien

Moen Marin Service (MMS) er godt i gang med ferieavviklingen, men holder driften i gang gjennom hele sommeren. Da er det godt å få påfyll av ungdommelig mot!

Seks driftige ungdommer har sommerjobb hos MMS i år. De får god innføring i vår arbeidshverdag, og er raskt blitt gode bidragsytere. – Å tilby en lærerik sommerjobb for lokal ungdom er en del av vår langsiktige rekrutteringsstrategi, og viktig med tanke på å skape stolthet og tilhørighet til heimplassen og lokalt næringsliv. Dette er fremtidens arbeidskraft, uttaler personalleder Andrea Nogva.

De første ungdommene startet opp siste uken i juni, og siste avslutter sommerjobben fredag 4. august. Da har hver enkelt jobbet fra 3 til 6 uker med relevante oppgaver ved skipsverftet.

Konsernsjef Are Brekk er opptatt av å legge til rette for at ungdom får sommerjobb. – Vi føler at vi har lyktes med årets sommerjobb. Vi har forberedt oss og fått på plass et kvalitativt godt opplegg, samtidig som vi ser at ungdommene er ivrige. Vi har mye fin ungdom i Ytre Namdal, fastslår Brekk.

De seks guttene som i sommer tar i et tak hos Moen Marin Service, er også fornøyde. Spesielt trekker de frem at de har fått ansvar for egne prosjekter som produksjon av ny landgang, utskifting av fendere på kaia på Kolvereid og diverse vedlikeholdsoppgaver.

Sommerjobb-gjengen har også satt spor etter seg i det tidligere administrasjonsbygget. Her er alt inventar i en hel etasje revet ut i løpet av noen uker. – Det er lett å be om hjelp dersom vi står fast. Folk her er hjelpsomme og trivelige, forteller Trym Wangsfjord.

Neste uke starter tre av gutta på en heftig malejobb ved dokka i Ottersøy. Da skal dokkporten få ny glød. På spørsmål om hvorfor de har søkt sommerjobb hos MMS, svarer de samstemt at de finner arbeidsoppgavene interessante og at de ønsket seg en fysisk jobb.