Bygges ved Vaagland Båtbyggeri AS, design fra Skipskompetanse AS og leveres UiT høsten 2022.

Vaagland Båtbyggeri fikk kontrakt med UiT

Vaagland Båtbyggeri AS signerte den 24. juni 2021 kontrakt på bygging av et nytt forskningsfartøy til UiT Norges Arktiske Universitet. Levering er avtalt til høsten 2022.

Dette er verftets bygg nr. 161 og fartøyet er konstruert av Skipskompetanse AS i Måløy. Lengde oa er oppgitt til 26,40 meter med en bredde på 10,00 meter. Fartøyet vil bli utrustet med utstyr for prøvetaking av bunnfauna og er rigget med trål for å kunne ta prøver av fisk og skalldyr. Om bord er det lagt til rette med laboratorium for bruk i undervisning.

Daglig leder ved Vaagland Båtbyggeri AS, Gunnar Nordbø, forteller at skroget blir levert fra Polen, med ankomst til Norge neste vår og at overlevering er planlagt til høsten 2022. – Utrustningen av fartøyet vil forgå i Vaagland Båtbyggeri sin overbygde dokk, sier Nordbø og forklarer at en slik sikrer best mulig finish og kvalitet på arbeidet.

Ordfører i Heim kommune, Odd Jarle Svanem, gratulerer Gunnar Nordbø (til h.) og Vaagland Båtbyggeri med byggekontrakten.

Det nye kystfartøyet skal blant annet benyttes til undervisning og forskning innen geovitenskap, biologi, redskapsteknologi og kystnær navigasjon. I tillegg vil det betjene UiTs behov innen stasjonsovervåkning og vedlikehold ved innhenting av havmiljødata og undervisningsmateriell. Fartøyet er også tilpasset utprøving av ny utstyrsteknologi for innhenting av forskningsdata i forkant av at avansert og kostbart utstyr sendes til fjernere havområder med større hav- og isgående fartøyer.

Vaagland Båtbyggeri er meget fornøyd med at fartøyet bygges i Norge og at dette vil gi ringvirkninger til mange lokale underleverandører. – Det vil nå bli en hektisk periode med å få på plass alle avtalene med underleverandørene slik at en kan få levert et nytt flott fartøy fra Vaagland Båtbyggeri, sier Gunnar Nordbø.

Skipskompetanse har siden tildeling av designkontrakten utviklet et godt samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet og ser frem til å fortsette dette sammen med Vaagland Båtbyggeri. – Vi er svært fornøyde med å levere et prosjekt innenfor oppdragsgivers kravspesifikasjon og budsjett, samt at norske verft og leverandør industri er konkurransedyktige på bygging av denne type fartøy, heter det i en uttalelse fra Skipskompetanse AS.

Noen fartøydata:

 • Lengde over alt: 26,42 meter
 • Bredde: 10,00 meter
 • Lugarkapasitet: 14 personer inkl. mannskap
 • Undervisningsfasiliteter for grupper inntil 10 personer
 • 2 laboratorier
 • Åpent og læringsfremmende brodesign for navigasjonsundervisning i indre kystfarvann.
 • Dekkskran: Foldekran 1080 kg/13,16 meter.
 • A-ramme på styrbord side, 2000 kg
 • A-ramme på hekk, 5000 kilo
 • 2x trålvinsj 8t/2000m
 • 1x tråltrommel 8t/5,7m3
 • 1x CTD vinsj 2t/2000m
 • 1x Håvevinsj 1,5t/1000m
 • Bredbånd ekkolodd 38,120 og 333 kHz
 • Avsatt plass til ADCP 150 kHz
 • Avsatt plass til høyfrekvent multistråle ekkolodd
 • Avsatt plass til bunnpenetrerende ekkolodd.