Peter Kristjan Vaagland i VAMAR AS fikk tid til å fortelle fiskeriminister Per Sandberg (FrP) om fortreffelighetene til avlusingslekterne fra VAMAR. Med kapasitet for 200 tonn/time og eget manøvreringssystem, er lekterne svært effektive ved anleggene.

Valgkampinnspurt på havbruksmessa

Sterk marin næring i Halsa kommune: Med ca. 1500 innbyggere omsetter den havbruksrelaterte virksomheten (Marin Halsa) for rundt 1,5 milliarder kroner per år. Fiskeriministeren besøkte VAMAR AS på AquaNor i Trondheim.

Daglig leder Peter Kristjan Vaagland i VAMAR AS fikk overraskende besøk av fiskeriminister Per Sandberg (Frp) på havbruksmessen i Trondheim. I samtalen med politikeren Sandberg fikk Vaagland fortalt om VAMAR sin satsing i kampen mot lakselus. – Det vil være en kontinuerlig prosess å arbeide for bedre fiskevelferd og effektivitet, poengterte Vaagland. Og det likte statsråden å høre!

Spyler bort lusene med sjøvann

Selskapet VAMAR AS eier lekteren SLC-02 som Salmar Farming bruker for å avluse laksen. I en artikkel i Tidens Krav forteller Peter Kristjan Vaagland  at VAMAR signerte en avtale med Salmar Farming i juli 2015. Etter omfattende bruk av kjemikalier er lusene blitt resistente mot mange avlusingsmidler. – Vi har hele tiden hatt som forutsetning at vi kun skulle bruke sjøvann i avlusingsprosessen, forteller Vaagland til Tidens Krav. Han forklarer at selve avluserutstyret er utviklet av Hydrolicer, mens de øvrige komponentene om bord på lekteren SLC-02 er utviklet i et nært samarbeid med Salmar Farming og VAMAR sine underleverandører.

Peter Kristjan Vaagland på Bygdadag i Halsa. – Lekterne fra VAMAR avluser 16 lakser i sekundet kun med sjøvann, sier han stolt.

Status i dag er at Vaagland Båtbyggeri AS nå foretar en oppgradering av SLC-02 for deretter å utruste ferdig SLC-04 for utleie til Salmar Farming. VAMAR AS har tre lektere i langtidsutleie til henholdsvis SalMar Nord, Hydro Fish Care og SalMar Farming. SLC-04 som er under arbeid ved verftet skal ha levering like på nyåret.