Hekktråleren av VARD 8 03 design er utviklet av Vard Design i Ålesund.

VARD lander design- og byggekontrakt på hekktråler

Ålesund, 5. april – VARD kunngjorde kontrakt for design og bygging av en hekktråler for Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG på Nor-Shipping 2022.

Hekktråleren er utviklet av VARD i nært samarbeid med Deutche Fischfang-Union (DFFU). Det nye fartøyet blir den første tråleren av VARDs eget design som selges til Tyskland. Det nye fartøyet vil ha en lengde på 84,00 meter og en bredde på 16,70 meter. Levering av fartøyet er planlagt fra Vard Brattvaag i Q1 2024. Skroget blir bygget hos Vard Braila i Romania. Fartøyet blir arrangert for trippeltråling. Lastekapasiteten for frosne produkter vil være ca. 2 200 m3 fordelt på to dekk, i tillegg til ensilasjekapasitet på ca. 540 m3. Total bunkerkapasitet er ca. 860 m3. Fartøyet har overnattingskapasitet til 34 personer om bord. Kontraktsverdien er opplyst til å være i overkant av 500 millioner kroner.

VARD 8 03 trålerdesignet er utviklet for å møte de siste kravene til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlig drift. Fartøyet er designet med høyt fokus på fangstkvalitet, mannskapets sikkerhet og bærekraftig drift, og har avansert teknologi om bord for å bringe fangsten til land med minst mulig miljøavtrykk.

Baldvin Thorsteinsson og Samuel Ortega, Directors i DFFU, sier: – Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med VARD om å designe og bygge en ny tråler for DFFU. Vi ønsker å produsere fiskeprodukter av høyeste kvalitet, og bærekraft er kjernen i vår virksomhet.

– Dette nye fartøyet vil gjøre at vi kan ta 100 prosent av fangsten til land, noe som muliggjør utnyttelse av hele fangsten og økt verdiskaping. Det nye fartøyet vil ha eksepsjonelle mannskapsfasiliteter og vil være utstyrt med den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig i vår bransje. Vi er glade for å samarbeide med VARD om dette prosjektet.

– DFFU og tilknyttede selskaper har et langvarig forhold til norske skipsbyggere og leverandører. Vi ønsker å bygge videre på det grunnlaget og dermed styrke båndene våre til norsk verftsindustri ytterligere.»

Fredrik Mordal Hessen, som er General Manager of VARD’s Offshore and Spescialized vessels business area er fornøyd med den nye kontrakten. – Vi ønsker Deutche Fischfang-Union og deres team velkommen til VARD og ser frem til å utvikle og bygge dette fartøyet. VARDs misjon og strategi er å muliggjøre bærekraftige maritime operasjoner sammen med våre kunder. Dette er en avansert tråler med skreddersydde teknologiske løsninger for å møte kundens krav til bærekraftige operasjoner og god fiskehelse.

– VARDs spesialister innen fiskeri, skipsdesign og teknologi har gått sammen for å skape et best mulig fartøy for kunden, og vi ser frem til å samarbeide gjennom hele byggeprosessen.»

 Full utnyttelse av biomassen

Den nye tråleren vil være utstyrt med den nyeste teknologien, utstyret og løsningene for produksjon om bord. For å sikre høy kvalitet på fisken, vil all fangst bli prosessert om bord, pakket og lagret i frysere eller kjølerom og biomassen blir lagret i spesialiserte ensilasjestanker frem til levering til land.

Tråleren skal utstyres med VARDs innovative fangsthåndteringsløsninger; med tank til levende fisk for å holde fisken frisk frem til prosessering, en avansert fiskeforedlingsfabrikk, høy lastekapasitet for kjølt og frossen fisk og ensilasjetanker for å sikre full utnyttelse av biomassen fra hver fangst.

Bærekraftige SeaQ-løsninger fra Vard Electro

Vard Electro skal levere en komplett SeaQ-pakke til tråleren. Dette inkluderer avanserte og samtidig svært intuitive bro-, energi- og automasjonsløsninger. SeaQ Integrated Bridge er en fleksibel og moderne broløsning som integrerer de maritime systemene med et enkelt brukergrensesnitt, med fokus på å gjøre operatørens arbeidsplass best mulig ved å legge til rette for å lagre egne oppsett i systemet, redusere arbeidsbelastningen og forenkle drift og med økt sikkerhet.

 

SeaQ-pakken vil inkludere SeaQ Micro Grid, SeaQ Energy Storage System, SeaQ Power Management System, SeaQ Integrated Automation System og SeaQ Green Pilot. Denne kombinasjonen av løsninger gir kapteinen full oversikt over trålerens forbruk, sånn at man enkelt kan tilpasse energiforbruket til operasjonsprofilen, samtidig som man reduserer fartøyets drivstofforbruk og utslipp.

SEAONICS håndteringssystemer

Tråleren vil være utstyrt med SEAONICS Premium elektriske vinsjer og kraner som er designet for sikker og effektiv operasjon under tøffe forhold. Trålvinsjene er drevet av permanent magnet (PM) motorer og er kjent for å være svært dynamiske, noe som gir optimale forhold for trålen i alt slags vær. Hver gang wiren blir skutt av eller låret, regenerer alle vinsjene kraft tilbake til SeaQ Energy Storage System, noe som reduserer strømforbruket betydelig under drift.

Torgeir D. Folland, SVP Sales & Marketing, har vært ansvarlig for salgsprosessen for dette prosjektet i VARD. Han er stolt. – Denne kontrakten viser konkurranseevnen til verdikjeden vår og vil bidra til aktivitet hos flere virksomheter i VARDs  spesialiserte nettverk. Å bygge fiskefartøy er en vesentlig del av VARDs historie og kjernevirksomhet. Dette nye oppdraget vil opprettholde og utvikle den brede kunnskapen og kompetansen vi har innen fiskeri.