VARD utruster 2 av 4 CSOVs i Norge

VARD har i dag offentliggjort byggekontrakt på fire CSOVs for Edda Wind.

I markedet er det stor tilfredshet med at VARD har avtalt utrusting, ferdigstillelse og levering på to av skipene fra et av VARD-verftene i Norge. – Det er svært positivt for det maritime miljøet i Norge at VARD har sikret norsk utrusting og ferdigstilling av to av disse flotte skipene, forteller Asle Strønen i bransjeforeningen Norske Skipsverft.

Det kommenteres som svært positivt for hele verdikjeden at VARD har sikret norsk bygging for Edda Wind. Ringvirkningene som følger av kontrakten er betydelig. Designet er fra Vard Design i Ålesund med typebetegnelse VARD 4 25, Commissioning Service Operation Vessel (CSOV), lengde oa 87,50 meter, innredning for 120 personer.

Av pressemeldingen datert 3. mars 2023 fremgår det at VARD har signert nye kontrakter for design og bygging av fire Commissioning Service Operation Vessels (CSOVs) for norske Edda Wind med datterselskaper. Kontraktene for de fire skipene har en samlet verdi på ca. 250 millioner Euro.

Edda Wind, en global aktør

Edda Wind tilbyr servicefartøy og service av høy kvalitet til den globale havvindindustrien, slik at deres kunder kan generere fornybar energi for å møte det økende energibehovet i verden. Dette er helt i tråd med VARDs strategi og mål.

– Edda Wind kom til VARD for å designe og bygge deres neste generasjon servicefartøy (CSOVs), sier Alberto Maestrini, CEO i VARD. Han forteller at rederiet har bred erfaring med å utvikle innovative løsninger til sine marked, og sammen med VARDs design, teknologi og skipsbyggingskompetanse skal man skape en serie unike og bærekraftige fartøy spesielt utviklet for å møte kundens krav og behov. – Vi gleder oss til å ønske Edda Winds team velkommen til VARD, sier Maestrini.

VARD 4 25, CSOV

Det nye VARD 4 25 designet er utviklet i tråd med Edda Winds høye fokus på fleksibilitet, operasjonalitet, effektiv logistikk og miljøvennlige løsninger. Fartøyene er designet med VARDs nye skrogform for å optimalisere sjøegenskaper og lavt drivstofforbruk.

Den nye fartøyserien vil være forberedt for grønt drivstoff og energibærere, og vil ha fleksibilitet til å tilpasses ulike typer drivstoff i fremtiden. CSOV-ene vil bli utstyrt med ny teknologi for energieffektiv kraftproduksjon, propeller og HVAC (system for styring av inneklima).

– Vi er veldig fornøyde med å plassere denne kontrakten hos VARD-gruppen som vi kjenner som en meget dyktig skipsbygger med stor kapasitet, forteller Kenneth Walland, CEO i Edda Wind. – Fartøyene vil være et flott tilskudd til den toppmoderne flåten av CSOV-er som utvikles i Edda Wind. Disse nybyggene vil være på linje med våre andre nybyggingsprosjekt for å nå målet vårt om nullutslipp.

Leveringstider

Fartøyene er designet av Vard Design i Ålesund i samarbeid med, og eksklusivt for, Edda Wind. To av CSOV-ene skal leveres i 1. kvartal 2025. Skrogene skal bygges av VARD i Romania, mens den endelige utrustningen, ferdigstillingen og leveransen skal utføres ved ett av verftene til VARD i Norge. De to andre skipene, som er planlagt levert i 2. kvartal 2025 og 1. kvartal 2026, skal bygges og leveres av Vard Vung Tau i Vietnam. I tillegg til de fire kontraktene er det opsjoner på ytterligere 2+2 CSOV-fartøy
Integrerte verdikjeder

De høyteknologiske datterselskapene til VARD er en del av konsernets integrerte verdikjede, og er involvert i prosjektene gjennom leveranser av utstyr og løsninger.
Vard Accommodation skal skape et hyggelig arbeids- og bomiljø som gir teknikere og mannskap et komfortabelt inneklima samtidig som energiforbruket reduseres.

De nye skipene vil få installert Vard Electros SeaQ Integrated Bridge System; en broløsning med et brukergrensesnitt designet med operatøren i fokus. Broen er konstruert for å oppnå et ryddig og effektivt arbeidsområde ved å legge vekt på enkel betjening, sikkerhet og ergonomi.
Torgeir Haugan, Senior Vice President Sales & Marketing i VARD, har vært ansvarlig for salgsprosessen i VARD. Han er stolt over at VARD er valgt til å designe og bygge den nye serien fartøy for Edda Wind.

– Sammen med Edda Wind følger vi nå opp strategiene våre for å møte det økende energibehovet i verden på en bærekraftig måte. Smartere og mer bærekraftige fartøy er førsteprioritet for både kundene våre og VARD, poengterer Haugan.

Finacantieri-gruppen

VARD er en del av Fincantieri-gruppen. Med denne kontrakten bekrefter Fincantieri at de er en pådriver i byggingen av servicefartøy for havvindsektoren, som er en av kjernevirksomhetene som inngår i gruppens nye strategiske plan. Skipene til Edda Wind ASA legges til de elleve CSOV eller SOV i porteføljen, sammen med to kabelleggingsfartøy.