To av fartøyene i VARDs Resilience-serie med kystvaktfartøy av Jan Mayen-klassen, bygget ved Vard Langsten, i bakgrunnen. Ill.: VARD

VARDs Resilience-serie

VARD presenterer i dag sin neste generasjon militærfartøy – VARD Resilience-serien.

Langtidsplanen for forsvarssektoren er nylig presentert, og den er i tråd med forsvarssjefens fagmilitære råd «Trygghet i usikre tider». Forsvarssjefen har uttalt at modernisering av overflatestrukturen i Sjøforsvaret er helt sentral i Norges forsvarsevne. Standardisering vil gi økt tilgjengelighet og et mer effektivt vedlikehold av fartøyene.

VARD presenterer i dag Resilience-serie som bygger på VARD og Fincantieri sin erfaring og ekspertise innen bygging av marinefartøyer. I en pressemelding fokuserer VARD på sin evne til å samarbeide tett med kundene for å skape fartøy basert på kundens behov og krav.

– Basert på Sjøforsvarets innspill er vi klare til å bidra med vår kunnskap for å designe og utvikle de nye marinefartøyene som skal beskytte Norge, fremheves det, og fortsetter: – I VARD er vi skipsbyggere med kontroll og eierskap over hele verdikjeden. VARD eier flere verft med stor kapasitet, og utstyrer og sertifiserer fartøyene i Norge med sikkerhetsklarert høykompetent personell.

Ronny Opsjøn Langset er verftsdirektør på Vard Langsten. Foto: VARD

Standardisering og modularisering

Basert på den norske marinens innspill, leverer VARD et konsept som er standardisert og fremtidsrettet. – For å svare på Sjøforsvarets krav til de nye fartøyene, har VARD utviklet VARD Resilience-serien med et design som møter ønsket om standardisering, modularisering, tilpasning til kundens behov og formål med fartøyet, og selvfølgelig med lang levetid, heter det i pressemeldingen.