Norsk verftsindustri er en viktig del av det grønne skiftet innen skipsfarten. Foto: NSSM

Velkommen til Årsmøtet 2020

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) arrangerer Årsmøtet 2020 i dagene 13.-14. mars på Hotel Norge by Scandic i Bergen.

Årsmøtet er NSSM sitt høyeste organ og dermed en viktig møteplass for medlemsverftene. Her diskuteres formaliteter og strategi for foreningen og næringen, samt at det avholdes valg etter vedtektene. Erfaringsutveksling og «skipsbygger»-pratene går livlig i løpet av denne lukkede bolken.

NSSM arrangerer messedeltakelser, konferanser, bransjesamlinger og myndighetskontakt for sine medlemsbedrifter.

Tradisjonen tro arrangeres det også en åpen Temadag i forbindelse med Årsmøtet, med innlegg fra foreningens egne rekker samt inviterte foredragsholdere utenfra. Som vanlig legger man opp til et aktuelt og verftspesifikt program. Mens det offisielle programmet starter kl. 09.30 fredag den 13. mars og avsluttes kl. 16.00, inviterer NSSM til festmiddag for medlemmene om kvelden samme dag.

Årsmøte avrundes med en kort samling etter frokost lørdag den 14. mars 2020. Møteslutt er kl. 11.00.