Bildet viser kakefesten ved Larsnes Mek. Verksted nylig da kontrakt på bnr. 61 ble offentliggjort.

Velkommen til ny Norske Skipsverft-web!

Da er vi i gang – med regelmessige nyhetsoppdateringer fra våre mange medlemsverft. Siden har også en lukket del med informasjon og blogg kun for våre medlemmer.

På denne siden kan du lese om alt fra pågående prosjekter, overlevering av nybygg til generelt nyhetsstoff som opptar industrien. Norsk verftsindustri er tuftet på mangeårig kompetanse med reparasjon/vedlikehold og bygging av alle typer fartøyer og vi er stolte over den skaper- og   innovasjonskraft som vi representerer.

Vi vil derfor bruke weben som et knutepunkt for kommunikasjon eksternt og internt, og som en arena for erfaringsutveksling medlemsverftene imellom i det lukkede blogg-området.

Vårt motto Sammen er vi sterke – Sammen tilbyr vi det beste forplikter oss til hver dag å levere fremragende produkter og tjenester. Som de beste norske skipsverft skal vi i et samspill med kravstore rederier levere fremragende fartøyer av alle størrelser og innen alle segmenter. Vår virksomhet er tuftet på stolte tradisjoner. Organisasjonen ble etablert i 1945 og har således fungert sammenhengende i mer enn 70 år. Vi er i dag høringsinstans for myndighetenes næringspolitikk og en aktiv partner i regelmessige møter med politikere, beslutningstakere og departement.

Vår primære oppgave er å fremme medlemmenes interesser, være møteplass og kontinuitetsbærer, og arbeide for å øke sjansene for at medlemsverftene skal vinne frem i konkurransen. For våre kunder er Norske Skipsverft et aktivt kontaktpunkt som blant annet kan gi informasjon om verft aktuelle for ditt oppdrag.