God stemning: Fra venstre Hans Jørgen Fedog (Green Yard Kleven), Einar K. Engesvik (Viknaslipen) og Gunnar Jan Oma som er varamedlem til styret i Norske Skipsverft.

Velkommen til nye medlemsverft

Foreningen vokser og nye medlemmer kommer til.

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon øker medlemsmassen. Per mars 2022 representerer foreningen 21 verft fra Troms i nord til Stord i sør. På Årsmøtet 2022 ønsket man to nye verft velkommen. Green Yard Kleven ved Hans Jørgen Fedog (kleven.no) og Viknaslipen ved Einar K. Engesvik (viknaslipen.no) var begge gode stemmer for næringen på møtet 25.-26. mars.

Styret ved leder Hugo Strand ønsket de to nye medlemmene velkommen og understreket at foreningen må sette seg tydelige strategimål for å fremme næringens interesse. – Politisk påvirkning er av stor betydning, sa Strand. – Vi må fremme våre kjernesaker og arbeide med måloppnåelse både lokalt og sentralt for å lykkes. Alle må vi poengtere verftenes strategiske betydning for samfunnet vårt.