Runar Debess, banksjef avd. Marin Sparebanken Møre, gjorde en grundig gjennomgang av fiskeri- og oppdrettsnæringene sett fra et banksynspunkt.

Vellykket Markedsdag i Ålesund

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) gjennomførte Markedsdagen 2019 med et variert program og godt fremmøte.

Det var i Ålesund det skjedde, fredag den 18. oktober. Norske Skipsverft inviterte verftsindustrien til samling om aktuelle temaer. – Målsettingen er å arrangere en årlig Markedsdag for oss skipsbyggere, forklarer styreleder i NSSM, og direktør ved Fitjar Mek. Verksted AS, Hugo Strand i en oppsummering etter arrangementet. – Det er betydningsfullt for oss skipsbyggere å samles for å dele erfaringer, kjenne på at vi har de samme utfordringene og å lære av hverandre.

Strand poengterer at det i den daglige kampen om nybygg- og service-/reparasjonsoppdragene er fullt mulig å drive fornuftig erfaringsutveksling innenfor verftsindustrien. – Medlemmene i Norske Skipsverft har i foreningen en arena for samtaler og læring som er svært matnyttig, sier Hugo Strand. Han forteller at temaer i år blant annet var verftenes risiko og tiltak i den forbindelse, markedsføring av næringen, fiskeri- og oppdrettsnæringene vurdert fra et banksynspunkt, utviklingen av prosessbåter samt driftserfaringer med miljøteknologi.

Til stede var representanter for både medlemsverft og ikke-medlemsverft og representanter fra Stortinget, bank-/finans samt leverandørindustrien. Ønsker man mer informasjon om arrangementet, eller medlemskap i NSSM, kan man kontakte sekretariatet ved asle@norskeskipsverft.no