Skjæran Og Lyng

Her er statsråden (til v.) i samtale med Agnar Lyng fra Stadyard AS.