Styreleder i Norske Skipsverft, adm.dir. Hugo Strand i Fitjar Mek. Verksted, gjorde en detaljert gjennomgang av omsetning og resultat for norsk verftsindustri de siste år.

Vellykket Temadag i Ålesund

Torsdag 7. september 2017 arrangerte Norske Skipsverft en Temadag for næringen i Ålesund. Tilbakemeldingene er udelt positive, og medlemmene ønsker mer av det samme: En praktisk verftskonferanse med fokus på industriens egne forhold.

Styret i Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon avholdt styremøte i Ålesund onsdag den 6. september med påfølgende Temadag samme sted dagen etter. Styret diskuterte en rekke saker av betydning for industrien, blant annet skipsverftenes rammevilkår samt markeds- og sysselsettingssituasjonen.

Les mer om innenlandsordningen på nssm.no.

Første bolk av NSSM sin Temadag 2017 var forbeholdt medlemsverftene hvor man i en lukket forsamling kunne drive nyttig erfaringsutveksling. Temaer som status i norsk og utenlandsk verftsindustri, kontraktsforhold, samt omstilling og risiko i næringen ble diskutert inngående. Verftseier Gustav Oma fra Oma Baatbyggeri AS redegjorde for hurtigbåtindustriens leveranser til private aktører basert på fylkeskommunale anbudskriterier.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) redegjorde for regjeringens forslag om en ny innenlands låne- og garantiordning for GIEK/Eksportkreditt Norge.

Les mer fra nett.no om den nye innenlandsordningen her:

Den åpne bolken etter lunsj var preget av innlegg fra interne og eksterne foredragsholdere som blant annet debatterte regjeringens forslag om ny låne- og garantiordningen for skip kontrahert ved norske verft – for bruk i Norge, industripolitikk for verftsindustrien ved stortingsrepresentant Helge Orten (Høyre), veksten i oppdrett samt utfordringer med valuta og skrogbygging i utlandet ved Nordea.

Stig Gjethammer, Eksportkreditt Norge, delte en del refleksjoner omkring kontraktssituasjonen ved norske verft og EKs medvirkning i disse. Den nye innenlandsordningen for skip likestiller norske verft med utenlandske når det gjelder muligheten til å motta statlig norske lån og garantier og Gjethammer kunne fortelle at man allerede i løpet av den første uken hadde mottatt 10-12 henvendelser og to konkrete søknader etter den nye ordningen.

Den lukkede delen av Norske Skipsverft sin Temadag i Ålesund ble omtalt som meget informativ. Her et utdrag av deltakerne.