Nybygget har vært gjennom en grundig testperiode. Foto: Sletta Verft

Verdens første med batteri hybrid fremdrift

Sletta Verft AS i Mjosundet overleverte den 23. april 2019 sitt byggenummer 170, M/S «Bjørøyvær», til Bjørøya AS, Flatanger. Nybygget er verdens første arbeidsfartøy til havbruksnæringen med batteri hybrid fremdrift.

I tillegg til at fartøyskonseptet gir store drivstoff- og vedlikeholdsbesparelser, blir arbeidsdagen til de på båten enklere og effektivisert som følge av investeringen i batterihybrid løsningen.

At den nye arbeidsbåten til Bjørøy AS er bygget med en miljøvennlig profil, er ingen tilfeldighet. Selskapet har hatt som mål å redusere bruken av fossil enegri i mange år. Allerede i 1990 koblet de sitt første oppdrettsanlegg på landstrøm, og siden den gang er det blitt flere. Batterihybride foringsflåter sp vel som batteridrift på flere arbeidsbåter, vurderes fortløpende.

Bygg nr. 170 er en arbeidskatamaran i stål hvor designet er tilpasset batterihybrid drift med eget tavle- og batterirom. Dieselelektrisk fremdrift med batteri for hybriddrift er mer plasskrevende enn en konvensjonell løsning. En av utfordringene har derfor vært å få plass til alt av nødvendig utstyr uten at det går ut over plassen til andre komponenter slik som kraner, vinsjer, tauepinner, kjettinglås og lignende.

Designet er tegnet fra grunn av, men er inspirert av tidligere fartøyer som «Frøy Multi» for den konvensjonelle driften og delvis av «Frøy Valkyrien» og «Frøy Harvest» for den dieselelektriske driften. Dette sikrer videreføring av en solid og funksjonell arbeidsplattform med gode linjer som er både effektive og miljøvennlige.

Byggenummer 170 fra Sletta Verft er en effektiv og miljøoptimalisert arbeidsbåt.

Hoveddata:

Lengde oa 19,00 meter, lengde pp 17,76 meter, bredde skrog 4,00 meter, største bredde 12,00 meter og dybde 4,35 meter. Kapasitetene for ballastvann, diesel og ferskvann er oppgitt til hhv. 78, 19,2 og 6,6 m3. Alt av utstyr har full integrasjon i ett felles kontrollsystem.

Arrangementstegning av nybygget. Ill.: Verftet