Menon-notatet fastslår at de norske skipsverftenes omsetning kunne vært 26 milliarder kroner høyere hvis 30 prosent av de utenlandsk kontraherte skipene hadde vært bygget i Norge, sier Asle Strønen, daglig leder i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft (til v.). Foto: Ogne Øyehaug/nett.no

Verdien av skipsbygging i Norge

Bransjeforeningen Norske Skipsverft er sterkt representert på Nor-Shipping 2023. Et Menon-notat som fastslår verdien av skipsbygging i Norge presenteres på messen.

Tapte skipsbyggingskontrakter er tapte muligheter for hele den norske maritime klyngen. Bransjeforeningen Norske Skipsverft ønsker derfor å sette fokus på betydningen av skipsbygging i Norge. – Vi har bestilt et notat fra Menon Economics for å få på plass en uavhengig vurdering av verdien av skipsbygging i Norge, forklarer daglig leder i Norske Skipsverft Asle Strønen.

8000 flere årsverk

Kortversjonen av notatet er at nærmere 30 prosent av skipene norske rederier har kontrahert i utlandet etter 2015 kunnet vært bygget ved norske verft.

Basert på Menons datagrunnlag har man beregnet at skipsverftenes omsetning ville vært 26 milliarder kroner høyere dersom 30 prosent av skipene som ble bygget ved utenlandske verft heller hadde blitt bygget ved norske skipsverft.

Den økte aktiviteten ville ført til om lag 8000 flere årsverk utført ved norske skipsverft og 5 milliarder kroner i økt verdiskaping i perioden 2016 til 2022. Årsverkene ville blitt fordelt på 8-9 år, det vil si at det ville vært om lag 1000 flere ansatte hvert år på norske skipsverft i perioden.