Bergen by - ekstra nydelig med mange norskbyggede skip i Vågen. Foto: NSSM

Verftsnorge: Tiltakspakkene treffer dårlig

For norske skipsverft er det ikke noe å hente i regjeringens nylig presenterte Eksporthandlingsplan. Verftsnæringen er heller ikke fornøyd med at det innenlandske skipsfinansieringstilbudet Skipsordningen ikke er gjort permanent.

– Vi etterlyser fortsatt en handlingsplan målrettet mot den viktige distriktskraften som verftsindustrien representerer, heter det i en uttalelse fra Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM). – Målrettede tiltak av betydning som kan avhjelpe den vanskelige situasjon som næringen er kommet i, ser vi dessverre lite til.

Regjeringen spiller på at den har levert en tiltakspakke på totalt 1,4 mrd. kroner. Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at en rekke verft har hatt nytte av den generelle kompensasjonsordningen, permitteringsregelverket og låneordningene.

– Med fasit i hånden kan vi slå fast at det kun er det mer fleksible permitteringsregelverket som har truffet godt, svarer NSSM. Etter å ha gjennomført en spørreundersøkelse i næringen, viser fasiten at kun 25 prosent av medlemsverftene har hatt nytte av kompensasjonsordningen og skarve 10 prosent har benyttet seg av låneordningene.

– Dermed oppretteholder vi våre tidligere innspill om å få kompensert deler av de ekstraordinære kostnadene vi har hatt til smitteverntiltak og i forbindelse med utvidete karanteneperioder, sier NSSM som også ønsker at Skipsordningen optimaliseres i tråd med markedsutviklingen.

Av Asle B. Strønen