Alfred Bjørlo (V), til h., tok seg tid il å lytte til Norske Skipsverft. Til v. Asle Strønen.

Verftspolitikk på fiskerimessa

Alfred Bjørlo, stortingspolitiker for Venstre og medlem av Næringskomiteen, møtte Norske Skipsverft på Nor-Fishing messa i Trondheim.

Det var en lyttende politiker Norske Skipsverft fikk møte. Som stortingsrepresentant representerer han gamle Sogn og Fjordane, som rikspolitiker lyttet han til næringens nasjonale anliggende. Asle Strønen poengterte på vegne av bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft at næringen er opptatt av særlig tre kulepunkter:

  1. Vi etterspør et snarlig produkt fra Statens virkemiddelapparat som heter «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene»
  2. Vi fremhever Enovas tildelingspraksis som verftsfiendtlig, og
  3. Vi understreker den såkalte Sediment-sakens ødeleggende effekt for verftsnæringen.

Asle Strønen mener at sentrale myndigheter og politikere ikke alltid har full oversikt over konsekvensene av sitt virke. – Selvsagt ønsker verken regjeringen eller underliggende etater å spenne bein for den gode verdiskaping og sysselsettingseffekt som skipsverftene representerer, men vi opplever at kunnskapen om våre rammebetingelser ikke alltid samsvarer med virkeligheten vi lever i, sier Strønen.

Det er meningsløst at Eksfin ser det som innenfor sitt mandat å ytterligere avlaste tyrkiske banker samtidig som etaten ikke har noen produkter myntet direkte på de norske skipsverftene. – Vi reagerer på at Eksfin synes det er helt naturlig at man avlaster bankvesenet i en stat som av the International trade union conferderation (IUTC) er vurdert til å være et av de 10 verste landene i verden å jobbe i ift. arbeidsvilkår og rettigheter, og slik våger å utfordre kravene om anstendige lønns- og arbeidsvilkår i Hurdalsplattformen som regjeringen Støre har som sin basis, sier Strønen. Han mener at Eksfin slik vanskeliggjør regjeringens argumentasjon om anstendige lønns- og arbeidsvilkår. – Umusikalsk, er den snille beskrivelsen av denne mandat-forståelsen, mener Asle Strønen.

Tilsynelatende har en en annen etat, Statens Vegvesen, valgt samme «umusikalske» spor når man har vektet pris 100 prosent på de nye og innovative hydrogen-fergene over Vestfjorden. – Med den tilnærmingen ønsker fergeavdelingen i SVV å eksportere disse byggekontraktene til Tyrkia, fastslår man i Norske Skipsverft. – Hvor er samfunnsansvaret, og hvor en den politiske viljen, spør Asle Strønen avslutningsvis.