Motiv fra Fjellveien i Bergen: Norsk verftsindustri preger havnebildet. Foto: NSSM

Vi minner om Årsmøtet 2020, hold av dagene 13. og 14. mars!

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) arrangerer Årsmøtet 2020 i Bergen, fredag 13. og lørdag 14. mars på Hotel Norge by Scandic.

Årsmøtet er NSSM sitt høyeste organ og dermed en viktig møteplass for medlemsverftene. Her diskuteres formaliteter og strategi for foreningen og næringen, samt at det avholdes valg etter vedtektene. Erfaringsutveksling og “skipsbygger”-pratene går livlig i løpet av denne lukkede bolken.

Norske Skipsverft arrangerer messedeltakelser, konferanser, bransjesamlinger og myndighetskontakt for sine medlemsbedrifter.

Tradisjonen tro arrangeres det også en åpen Temadag i forbindelse med Årsmøtet, med innlegg fra foreningens egne rekker samt inviterte foredragsholdere utenfra. Dette starter etter at den lukkede bolken er avsluttet. Som vanlig legger vi opp til et aktuelt og verftspesifikt program. Mens den lukkede bolken kun for medlemsverftene starter kl. 09.30 fredag den 13. mars, vil vi åpne dørene for alle interessert til lunsj og ut dagen til kl. 16.00. Om kvelden inviterer NSSM medlemsverftene til festmiddag og revyforestilling.

Årsmøte avrundes med en oppsummering og avslutning etter frokost lørdag den 14. mars 2020. Møteslutt er kl. 11.00.