Dag Vikestrand – ny CEO Fiskerstrand Verft

Dag Vikestrand er ansatt som ny daglig leder ved Fiskerstrand Verft AS. Han er 56 år og bor i Tennfjord. Han er i dag senior vice president (verftsdirektør) ved Vard Brattvaag.

Dag Vikestrand er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøyskole, maskinlinjen med spesialretning drift & vedlikehold av maritime maskineri systemer.

Han har i hele sin yrkeskarriere arbeidet i den maritime næringen, i hovedsak i verftsindustrien på Sunnmøre. I en årrekke var han en del av salg-/markedsavdelingen i Vard Group og i tillegg til nåværende stilling som verftsdirektør for Vard Brattvaag siden 2019, hadde han tilsvarende stilling ved Vard Langsten i Tomrefjord fra 2013 til 2017.

Fra sin tidligere yrkeskarriere har Vikestrand erfaring som inspektør og prosjektleder i seismikk selskapet Schlumberger, Western Geco, samt som skipsrørlegger og maskinmontør ved verft. Han har også hatt en rekke styre- og tillitsverv knyttet til både yrke- og frivillig virksomhet, og er nå styreleder i Maritimt Forum Nordvest. Det er en svært kompetent og erfaren leder Fiskerstrand Verft får om bord.

Dag Vikestrand vil etterfølge Magne Standal som leder av Fiskerstrand Verft AS. Etter å ha arbeidet ved verftet siden 1985, herav som daglig leder siden 2016, går Magne over i pensjonistenes rekker på nyåret 2023.

Fiskerstrand Verft AS er medlem av Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon. Olav Linge Fiskerstrand, viseadm.dir/teknisk sjef, er styremedlem i NSSM.

M/S “Ronja Azul” – levert fra Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes,  leverte den 6. juli 2022 nybygg nr. 209, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS.

– Dette er det 34. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år, forteller Bjørn Magne Aas, daglig leder ved Aas Mek. Verksted AS. – Det er også det andre, av 7 nybygg, i en serie av 3000 m3-fartøy som vi har i ordre til Sølvtrans, og som skal leveres jevnt og trutt framover til ut i 2024.

Rederiet

Sølvtrans AS, som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund og er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er et rederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Derfor bygger selskapet sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Selskapet har over 30 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

Hoveddimensjoner

  • Lengde o.a. 76,96 m
  • Bredde 17,80 m
  • Dybde i riss 5,90 m
  • 3000 m3
  • Servicefart 13 knop

Arrangement  

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på to fisketanker, og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående. Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, autovaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Innredning

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Elektronisk utstyr

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr for Europeisk fartsområde.

 

 

 

Etter levering skal M/S «Ronja Azul» inn på fast avtale med Hofseth Aqua AS, og vil hovedsakelig operere i Sunnmørsfjordene. Foto: Aas Mek. Verksted AS

Trønderbas kontraherer ved Westcon

Westcon Yards AS skal bygge neste generasjons fiskefartøy for Trønderbas AS.

Ivan Ulsund Rederi A/S fra Rørvik har bestilt ny toppmoderne pelagisk snurper/tråler hos Westcon Yards, Ølensvåg. Skipet er designet av Salt Ship Design. Kontrakten er inngått med Trønderbas AS og nybygget får en lengde o.a. på 73,30 meter og en største bredde på 16,00 meter.

Skipet skal erstatte eksisterende «Trønderbas» som også ble levert av Westcon Yards, i 1999. «Nye Trønderbas» blir neste generasjons fiskefartøy for Ulsund-familien som eier rederiet; en velkjent aktør innen den norske fiskerinæringen. Nye Trønderbas vil være nr. 6 i rekken av Trønderbaser siden den første ble levert av Hommelvik Mekaniske Verksted i 1967.

Ivan Ulsund Rederi AS er glade for å kunne satse på norsk design og bygging ved norsk verft, også denne gangen. – Vi har hatt et meget nært og godt samarbeidsforhold med Sandvik-familien siden slutten av 1980-tallet: Trønderbas nr. 4. (nybygg Brattvåg Skipsverft 1988), Trønderbas nr. 5 (nybygg Westcon 1999), samt Trønderkari (nybygg Voldnes Skipsverft 2002) ble alle designet av Vik-Sandvik AS.

Det har vært en lang og lærerik prosess å utvikle den nye Trønderbas. Både SALT og rederiet har i denne prosessen hatt fokus på at nye Trønderbas skal være mest mulig miljøvennlig og energiøkonomisk, samt at fangsten fra fartøyet skal holde best mulig kvalitet. I tillegg har det selvfølgelig vært fokus på å skape sikre og gode arbeidsforhold for mannskapet om bord.

– Et meget godt og behagelig samarbeid med Westcon ved bygging av Trønderbas nr. 5, samt godt kvalitetsarbeid utført av verftet den gangen og god oppfølging etter overlevering, er viktige grunner til at vi har valgt å bygge også Trønderbas nr. 6 hos Westcon, forklarer styremedlem i Ivan Ulsund Rederi AS, Bernt Ulsund.

Samarbeidet mellom Ivan Ulsund Rederi AS og Westcon kan trekkes tilbake til 1977, da daværende Trønderbas fikk bygget shelterdekk ved verftet i Ølensvåg. Nåværende Trønderbas ble levert fra Westcon i 1999.

– Vi er glade for tilliten fra Ulsund-familien og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i årene som kommer. Westcon Yards har alltid vært opptatt av å ta godt vare på kundene sine, og vi er nå svært tilfredse og klare for å levere enda et norsk kvalitetsskip, sier leder for Nybygg i Westcon Yards, Endre Matre.

Westcon Yards

Westcon Yards har mange tiårs erfaring med bygging av fiskebåter og offshorefartøy. I tillegg er verftet, med lokasjoner i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland, ledende i Nordsjøen i ombygginger og reparasjoner av skip og rigger. Ved disse lokasjonene har Westcon de siste årene investert mer enn 300 millioner kroner i oppgraderinger for ytterligere å styrke sin posisjon inn mot tradisjonelle markeder som fiskeri, industri og forsvar.

– Vår strategi er å bygge aktivitet utover offshoremarkedet, og vi er svært tilfredse med at vi gjennom denne kontrakten viser at vi fortsatt er konkurransedyktig innen bygging av fiskebåter. Det er et tøft, internasjonalt marked, og i lag med våre ansatte er vi fornøyde med å kunne høste frukter av det arbeidet som er lagt ned i alle ledd for å øke konkurransekraften, samtidig som vi er ydmyke for den tilliten våre kunder viser oss, forklarer Matre.

Havyard Leirvik nytt medlem i Norske Skipsverft

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft arbeider til beste for alle skipsverft i Norge. Havyard Leirvik AS melder seg inn.

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon (NSSM) er en samlende forening for alle landets skipsverft, enten man driver med ombygginger/reparasjoner eller nybygging. – Vi har som målsetting å være en tydelig stemme som fremmer skipsverftenes sak og omdømme, sier Asle Strønen, sekretariatsleder i Norske Skipsverft. – Det er motiverende å notere Havyard leirvik AS som vårt foreløpig siste tilskudd.

Norske Skipsverft har nå 21 medlemsverft. Verkstedene er spredt ut over det ganske land, de har ulike størrelser og forskjellige satsingsområder. – Felles for alle er at de er seriøse virksomheter som bidrar aktivt i det grønne skiftet, forteller Strønen som legger vekt på at skipsverftene er strategisk viktige for samfunnet vårt.

– Skipsverftene er strategisk viktige for å sikre matforsyningen fra havet, de er strategisk viktige for å sikre sjøverts transport av passasjerer og gods og, til sist, de er strategisk viktige for å opprettholde Norges evne til patruljering og beredskap i våre farvann.

Vårt 21. medlemsverft

Siden 2017 har Havyard Leirvik AS levert 13 elektriske ferger og en rekke fartøy til oppdrett og havvind. Med overbygget tørrdokk og 220 løpemeter med kai håndterer verftet 3-6 prosjekter parallelt av ulike størrelser, fra mindre servicer og vedlikehold til større ombyggings- og utrustningsoppdrag.

– Vi ser frem til å bli en del av fellesskapet i Norske Skipsverft, sier adm.dir. Tor Leif Mongstad i Havyard Leirvik AS i forbindelse med innmeldingen.

For Norske Skipsverft betyr innmeldingen at foreningen representerer flertallet av verftene i Norge og at man snakker med større tyngde i møter med offentlige myndigheter. – Årsmøtet og styret gir tydelige føringer på kursen videre, sier Asle Strønen. Saker som skal prioriteres er blant annet sediment-saken, en Forskuddsgaranti-ordning for skipsverftene, begrense virkemiddelapparatets mulighet til å følge skipsprosjekter utenfor EU/EØS-området, samt skape forståelse for det særnorske kostnadsnivåets negative konkurransekraft – et nivå som følger av det å være et høykostland og som begrenser vår konkurranseevne.

Om Forskuddsgaranti-ordningen les her.

Om samarbeid andre maritime organisasjoner, les her.

Listen over medlemsverft kan du se her.

 

 

 

 

 

En Forskuddsgaranti-ordning må på plass

For mange skipsverft er egenkapitalen lav etter C19, offshore- og finanskrise. Næringen oppfordrer Storting og regjering om å komme på banen.

Mange mangler evnen til å gi reder garanti for dennes innbetalinger i løpet av byggeperioden. Dette er særlig aktuelt der hvor verftene har flere prosjekter på gang samtidig. Dette er et betydelig hinder for aktivitet og sysselsetting i verfts-Norge, og en utfordring staten lett kan løse uten særlig risiko.

– Skipsverftene har høy kompetanse på bygging og god produksjonskapasitet, men mangler likviditet å stille som sikkerhet, forklarer Asle Strønen i Norske Skipsverft. – Vi kan derfor komme i den uheldige situasjon at rederier velger å bygge sine skip i utlandet.

Norske Skipsverft, som representerer 21 reparasjon/service- og nybyggingsverft, har lansert en løsning på situasjonen.

– Vi har vært i møter med politiske partier på Stortinget og beskrevet utfordringen, sier Strønen. – Vår oppfordring er at Stortinget ber Nærings- og fiskeridepartementet den nye etaten Eksportfinansiering Norge (Eksfin) om straks å introdusere et nytt produkt «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene».

Produktet skal være tilgjengelig for skipsverft som etter Eksfins egen saksbehandling tilfredsstiller begrepet «grønne skipsinvesteringer». Da vil Eksfin gi reder garantier for dennes innbetalinger til byggeverftet i løpet av byggeperioden. Ved skipets overlevering opphører garantien.

– Fra vårt industrielle ståsted er det viktig å forslå tiltak som kan gi øket aktivitet og sysselsetting i verftsindustrien samtidig som staten ikke eksponeres for unødig risiko, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft avslutningsvis. – Eksfin sin gode saksbehandling vil evaluere rederiet, verftet og markedet som skipet skal ut i. Hvis alle piler peker oppover, skal Eksfin iverksette det nye produktet uten at statens risiko utfordres. Resultatet blir vinn-vinn for hele samfunnet vårt.

Norske Skipsverft møtte Norsk Industri og Maritimt Forum

En rekke grønne teknologiprosjekter glipper for norsk verftsindustri. Et nytt samarbeidsforum vil rette på dette.

Norsk Industri Maritim bransjeforening, Maritimt Forum og Norske Skipsverft hadde et felles møte i Bergen den 21. juni 2022 for å diskutere mulighetene for å unngå at nye og innovative fartøykonsepter havner ved byggeverft i utlandet. – Slik vi forstår ESA, kan grønne investeringer styres til vår nasjonale verftsindustri, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft. – Handlingsrommet er større enn hva norske myndigheter praktiserer, mener han.

De tre organisasjonene er samstemte om at offentlige fartøyanskaffelser må profesjonaliseres og at de ulike etatene og virksomhetene må opptre mer ensartet enn hva tilfellet er i dag. Særlig i Norske Skipsverft mener man at det offentlige, indirekte og gjennom direkte anskaffelser, er på feilspor når man agerer etter «mest mulig båt per krone».

– Da havner byggekontraktene i utlandet, poengteter Strønen. – Konsekvensen er at nasjonen vår taper kommunal og statlig skatteinngang som følger av den norske byggingen, sysselsettingen reduseres, faren for permitteringer øker og lokalt næringsliv mister omsetning. Tas dette med i regnestykket er differansen mellom norske og utenlandske skipsverft kraftig redusert.

Hydrogen-ferge – pris vektet 100 prosent, blir bygget i Tyrkia

Til den værutsatte strekningen Bodø – Moskenes skal det bygges en 100 prosent hydrogen-drevet ferge. Prosjektet er banebrytende, og verdensledende. Norsk teknologi på sitt absolutt beste. Ansvarlig for anbudsprosessen er fergeavdelingen i Statens Vegvesen.

– I anbudsprosessen kunne man lagt inn ulike vektorer for anskaffelsen, alt ettersom hvordan må ønsker å styre anskaffelsen, forklarer Asle Strønen. – I dette tilfellet vektet man pris 100 prosent. Da styrer man denne verdensledende grønne investeringen direkte til Tyrkia.

– En villet handling, med andre ord, hevder man i Norske Skipsverft.

Det er for å unngå denne type kortsiktig tenkning at de tre organisasjonene mener at man må bli langt mer bevisst på konsekvensene av offentlige fartøyanskaffelser. – Alle er kjent med den uthuling av norsk innovasjonskraft og negative sysselsettingseffekt denne praksisen har. Likevel styrer en underliggende etat, og et privat fergerederi, et av verdens fremste innovasjonsprosjekter bort fra norsk verftsindustri.

– Helt uhørt, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft.

Lavik – Oppedal, digital og autonom

Neste banebrytende prosjekt er det digitaliserte fergekonseptet over Sognefjorden. Selv om mye enda ikke er avklart, mener de tre organisasjonene at Staten Vegvesen og det kontraherende rederi må ta et helt annet grep om samfunnsansvaret.

– Nå må Statens Vegvesen legge flere vektorer i potten og anstrenge seg for å bidra til norsk bygging, fastslår Stål Heggelund, bransjesjef i Norsk Industri, Maritim. – Bevilgende myndighet må kunne legge føringer inn i prosessen og man må være villig til å betale norske priser for et norsk ferge-prosjekt.

Håløy Havservice AS kontraherer hydrid servicefartøy

Sletta Verft AS i Aure skal bygge et fartøy av typen Macho 20 som skal leveres mars 2024.

Fartøytypen er optimalisert for svært tunge havbruk service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder. Konseptet har en sterk miljøprofil med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne diesel-elektrisk anlegg med ekstra stor batteripakke. Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle konsepter. Prosjektet er støttet av Enova.

Møre Maritime skal levere komplett design- og tegningspakke til Sletta Verft AS. – Kontrakten befester det gode samarbeidet som har vært mellom Sletta Verft og Møre Maritime gjennom mange år, sier daglig leder Kåre Sletta i Sletta Verft.

– Dette er et stort og viktig løft for Håløy Havservice, samtidig som det er nødvendig for å kunne følge med i utviklingen. Utstyret blir større og oppdragene tyngre i havbruksnæringen, og med det følger behovet for båter i denne størrelsen, sier Remi Rønning, daglig leder i Håløy Havservice AS. – Vi er veldig fornøyd med designet og ser frem til en kraftplugg av en båt levert fra Sletta Verft.

Dette er det andre fartøyet Sletta Verft bygger til Håløy Havservice. – Forrige måned, mai 2022, fikk rederiet levert M/S «Håløy Jarl», også den var designet av Møre Maritime, avslutter Kåte Sletta.

Norske Skipsverft på Stortinget

Rammebetingelser og virkemiddelapparat legger føringer for sysselsetting og aktivitetsnivå i verftsindustrien. Det offentliges bidrag er på ingen måte progressivt, heller stikk motsatt.

Bransjeforeningen Norske Skipsverft møtte derfor representanter for en rekke politiske partier på Stortinget mandag 13. juni 2022. Målsettingen var klar; informere om status for næringen og påpeke forbedringspunkter som det offentlige kan gjøre noe med. – Verken virkemiddelapparat eller etater som forestår offentlige fartøyanskaffelser er proaktive i forhold til verdien av aktivitet og sysselsetting i verftsindustrien, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft. – Det er utvilsomt at Norge som nasjon ikke har noen ordninger som er myntet direkte på skipsverftenes aktivitetsnivå. Konsekvensen er tap av sysselsetting og innovasjonskraft.

– Med litt galgenhumor kan vi jo fastslå at handlingsrommet på dette feltet er betydelig, sier Strønen med et smil.

Et av prosjektene som ble diskutert var de kommende autonome og utslippsfrie pendelfergene som skal krysse Sognefjorden, Lavik – Oppedal. Dette er et utviklings- og miljøprosjekt i verdensklasse. – Ved å sikre norsk bygging i henhold til regelverket i EU/EØS, vil Statens Vegvesen oppfylle sitt samfunnsansvar, påpeker Asle Strønen på vegne av norsk verftsindustri.

Som naturlig er fremheves prosjektet som banebrytende også i grønt skipsfartsprogram, men vi ser ingen spor etter føringer om norsk bygging selv om dette konseptet ligger godt innenfor regelverket. – Et proaktivt momentum for norsk bygging er ikke å se verken i forskningsmiljøer eller hos andre kompetansesentre – som alle er fundert på bevilgninger fra det offentlige.

Andre saker som Norske Skipsverft la vekt på i sine møter på Stortinget, var

  • En “Forskuddsgarantiordning for skipsverft”. Her er har Eksfin en naturlig rolle å spille
  • Sedimentsaken, denne kan være helt ødeleggende for verftsindustrien. Det er uforståelig at myndighetene ved Statsforvaltere kjører saken så kompromisløst
  • Virkemiddelapparatet. Et rederi som mottar (betydelig) støtte fra virkemiddelapparatet (Enova, samt garantier og finansiering fra Eksfin) står fritt til deretter å plassere sine nybyggingskontrakter utenlands (lavkostland). Denne praksisen er konkurransevridende i norsk disfavør.

Representantene fra skipsverftene følte at det var god forståelse for veien videre for å sikre større aktivitet og sysselsetting i verftsindustrien. og det er avtalt oppfølgingsmøter.

 

 

Leverte første fartøy til Norwind Offshore

VARD har levert M/S «Norwind Breeze» til Norwind Offshore i Ålesund. Skipet er et Service Operation Vessel (SOV) for offshore vind.

Fartøyet ble opprinnelig bygget som et plattformforsyningsfartøy utviklet for olje- og gassmarkedet og er nå bygget om til et servicefartøy som skal operere innen fornybar energi til havvindparker

I forbindelse med dåp og overlevering 30. mai 2022, fortalte Svein Leon Aure, administrerende direktør i Norwind Offshore, at rederiet sammen med VARD har basert prosjektet på et eksisterende fartøy, og har spesifikt designet og konvertert skipet for globale service- og vedlikeholdsoperasjoner ved havvindparker. – Dette er vårt første fartøy, og vi gleder oss til å se fartøyet forlate verftet og settes i drift, sa Aure. – Den første kontrakten er allerede sikret, og «Norwind Breeze» skal være med på å utvikle en av verdens største havvindparker på den britiske kontinentalsokkelen.

Å få skipet levert i tide var svært viktig for den nyetablerte skipsrederen. Kontrakten for salg og ombygging av fartøyet ble signert i oktober 2021, samtidig som det ble signert kontrakt for design og bygging av to CSOV (Commissioning Service Operations Vessels). I april 2022 ble det signert en tilleggskontrakt for to nye skip. De nye CSOV-ene av VARD 4 19 design vil bli levert fra Vard Brattvaag og Vard Vung Tau i 2023, 2024 og 2025.

Daglig leder for forretningsområdet Offshore and Specialized Vessels i VARD, Fredrik Mordal Hessen sier: –  Dette prosjektet er i tråd med VARDs strategi og satsing på fornybar energi og den grønne omstillingen. Vi har brukt vår kjernekompetanse og lange erfaring innen design og konstruksjon av avanserte fartøy for å møte Norwind Offshore sine behov i markedet. Prosjektet demonstrerer også VARDs styrke med sin helintegrerte verdikjede som sikrer innovasjonskraft og evne til å levere til rett tid.

Fartøyet har tidligere operert for olje- og gassmarkedet i Asia og Australia, og ankom Norge i november 2021 hvor den omfattende ombyggings- og utstyrsprosessen startet. VARD har i løpet av kort tid gjennomført ombyggingen hvor fartøyet har blitt utstyrt med blant annet en større og modernisert boligenhet (60 pax), og et stort batteristrømsystem for å redusere utslipp. Det er også montert en avansert midlertidig landgang, som i høst erstattes med et nytt større landgangssystem.

Dag Vikestrand som er verftdirktør ved Vard Brattvaag fortalte i forbindelse med dåpen at «Norwind Breeze» er et godt eksempel på hvordan vi kan utnytte eksisterende fartøy, bygge det om, ta ombord nytt utstyr og ny miljøvennlig teknologi, og tilpasse det til nye markeder. – Dette er sirkulær økonomi og den grønne omstillingen i praksis, sa Vikestrand.

 

Oma sitt bnr. 547 levert til Norled AS

Oma Baatbyggeri AS på Stord leverte torsdag 19. mai 2022 sitt nybygg nummer 547, M/S «Fjorgyn», til Norled AS.

Oma Baatbyggeri AS og Norled AS signerte kontrakten for den nesten 40 meter lange katamaranen i mars 2021. Båten er en aluminiumskatamaran som skal eies og driftes av Norled AS på vegne av Fiskeridirektoratet. Den skal brukes som oppsynsbåt langs kysten til kontroll av fiske, rydding av tapte fiskeredskaper og innsamling av kystdata.

M/S «Fjorgyn» er arrangert med et stort arbeidsdekk akter og er utstyrt med dekkskraner, vinsjer og en A-ramme på hekken. Fartøyet er utrustet med et laboratorium om bord. Lengden er 39,75 meter og max. fart er ca. 32 knop.

Båttypen er en spesialdesignet arbeidsbåt med hybrid fremdriftssystem som skal sikre et redusert miljøavtrykk. Fartøyet, som er utstyrt med fire konvensjonelle motorer med eksosrensing som tilfredsstiller de høyeste utslippskravene, er også utstyrt med to elektriske motorer. Dermed kan båten kjøres med elektrisk drift fra batterier om bord eller en kombinasjon av diesel og elektrisk drift. Videre er det montert solcelle paneler på båten som vil bidra til belysning og oppvarming.

Båten er bygget i sin helhet på Stord og mange lokale leverandører har vært involvert.

For øvrig kan nevnes at båten er en videreutvikling av de anerkjente Oma katamaranene som verftet har levert mange av til forskjellige norske rederier. Fartøyet er utstyrt med 4 stk. MTU hovedmotorer som er koblet til Servogear gir og propellanlegg.

– Ellers er vi nå i gang med bygging av to hybride og 30 meter lange laste-/passasjerkatamaraner til Norled AS, forteller Gunnar Jan Oma, daglig leder ved verftet. – Deretter skal vi levere en hybrid 30 meter lang laste-/passasjerkatamaran til Florø Skyssbåt AS.

Daglig leder ved Oma Baatbyggeri AS, Gunnar Jan Oma. Arkivfoto

– Disse tre båtene gir oss god aktivitet godt utpå høsten 2023. For perioden deretter ser nå vi på flere nye prosjekter som ligger ute til anbud og forventer derfor god og stabil aktivitet fremover, sier Gunnar Jan Oma avslutningsvis.

Foto: Magne Langåker