Konkurransekraft og rammevilkår

Norske Skipsverft gjennomførte sitt Årsmøte 24. og 25. mars 2023. Med politisk ledelse i NFD i salen, ble dialogen direkte og konstruktiv.

Det var styreleder Hugo Strand som åpnet Årsmøtet, mens Monica Mæland i Bergen Næringsråd ønsket delegatene velkommen til Bergen. Med sin bakgrunn blant annet som næringsminister, er hun godt kjent med skipsverftenes betydning for norsk verdiskaping og det grønne skiftet.

Statssekretær Vidar Ulriksen i NFD representerte regjeringen på Norske Skipsverft sitt Årsmøte 2023.

Statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet hadde med seg kollega Odd Steinar Åfar Viseth, også statssekretær i NFD, og sammen representerte de betydelig politisk interesse for næringen. Årsmøtet gav imidlertid klar melding til Ulriksen og Åfar Viseth at man ikke er fornøyd med behandlingen av Norske Skipsverft sin fanesak «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene».

– Dette er et produkt vi er meget opptatt av at Staten etablerer i sitt virkemiddelapparat, sier Hugo Strand. – Vi er derfor skuffet over departementets manglende fremdrift med å få dette på plass.

Verftsdirektør Hugo Strand ved Fitjar Mek. Verksted AS er styreleder i Norske Skipsverft.

Bransjeforeningen Norske Skipsverft har hatt temaet som en av sine mest markante saker de siste to årene. – Med regelmessige møter med politisk og administrativ ledelse i Næringsdepartementet har vi gitt all nødvendig dokumentasjon for å underbygge behovet for garantien, forklarer Asle Strønen, daglig leder i Norske Skipsverft. – Vi har også levert et juridisk notat som utvetydig slår fast at produktet vil være lovlig i forhold til EU/EØS, og at det ikke vil være i brudd med statsstøtteregelverket.

– Når vi vet hvilket potensiale dette har for å utløse aktivitet i skipsverftene, er det urovekkende at regjeringen Støre ikke klarer å meisle ut et næringspolitisk virkemiddel slik vi etterspør, sier Asle Strønen som presiserer at bransjeforeningen allerede har startet en dialog internt for å få fortgang i prosessen. – Dette er en god sak for hele næringen, og det burde være en god sak for regjeringen. Det er ingen grunn for oss til å ta ned informasjonspresset mot departementet. Snarere tvert imot, hvis ikke NFD selv klarer å stå i dette, kobler vi på Stortinget for å informere om den sårt tiltrengte aktiviteten denne beskjedne statlige garantien vil utløse.

Nye medlemmer

– God aktivitet i foreningen gir nye medlemmer, forklarer Asle Strønen videre. – Vi har stor nærhet og et godt engasjement for skipsverftene, og dette merkes i verfts-Norge. Det er derfor svært gledelig at Norske Skipsverft siden forrige årsmøte har fått 3 nye medlemsverft.

Sveinung Vestbø, Bømlo Skipsservice, Tor Leif Mongstad, Havyard Leirvik og Olav Lie, Fjellstrand (f.v.) representerte de nye medlemsverftene i Norske Skipsverft.

Det er Havyard Leirvik AS, Bømlo Skipsservice AS og Fjellstrand AS som er de siste tilskuddene i Norske Skipsverft-familien. På Årsmøtet 2023 presenterte de seg med å informere om egne fasiliteter, investeringsevne og markedsutsikter. – Det er en aktiv bukett som representerer et godt tverrsnitt av verfts-Norge, sier styreleder Hugo Strand i bransjeforeningen Norske Skipsverft.

Festmiddag og show

Fra årets festmiddag på Hotel Norge i Bergen.

Bransjeforeningen Norske Skipsverft kan ikke arrangere Årsmøte uten å legge vekt på det sosiale. Etter at årsmøtet var vel gjennomført fredag, samlet man alle til festmiddag på Hotel Norge i Bergen. Deretter gikk turen til et show i Grieghallen før kveldens festligheter fortsatte på hotellet til langt utpå natten.

Hotel Norge by Scandic leverte en god opplevelse for årsmøtedeltakerne.

Lørdag formiddag ble det tradisjonen tro gjennomført en uformell samling uten annen agenda enn de sakene som verftslederne selv ønsket å ta opp.

Lørdagens uformelle samtaler omtales som gode og konstruktive.

Som tidligere år er det «her det skjer». Den uformelle tonen lar meninger og innspill om mange saker slippe frem, og gir innspill til styret og sekretariatet om hvilke saker man skal prioritere fremover.

Styreleder Hugo Strand oppsummerte Årsmøtet 2023 med å slå fast at de to årsmøtedagene var både hektiske og nyttige. – Vi har fått informere om arbeidet som er gjort i løpet av 2022 og vi har fått innspill om veien videre. Disse tar styret med seg videre, sa han og slo fast at styret planlegger en temadag for politisk arbeid rett over sommeren.

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet – samler skipsverft fra hele Norge

Stor deltakelse fra politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet.

Årsmøtet til Norske Skipsverft samler verftseiere og -ledere fra hele landet. – Deltakelsen blir god og programmet spennende, fastslår Asle Strønen i Norske Skipsverft. – NFD stiller med flere representanter til Årsmøtet, derav to statssekretærer.

Odd Steinar Åfar Viseth (Ap) er statssekretær for næringsministeren. Foto: NFD

Møtet åpnes fredag 24. mars av tidligere næringsminister Monica Mæland, nå adm.dir. i Bergens Næringsråd, mens statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet holder åpningsinnlegget i møtets åpne del. Tilstede er også statssekretær Odd Steinar Viseth (Ap) og andre fra departementet. Det politiske interessen for Årsmøtet er altså betydelig. Møtet avsluttes til lunsj lørdag 25. mars.

Verftsdirektør ved Fitjar Mek. Verksted AS, Hugo Strand, er styreleder i Norske Skipsverft. Foto: FMV

Styreleder Hugo Strand er tydelig fornøyd med programmet for årsmøtedagene. – Vi har invitert til spennende dager med aktuelle temaer næringen, sier han. Strand fremhever den gode deltakelsen fra departementet og poengterer at næringen tar et aktivt ansvar for det grønne skiftet.

– I det politiske ordskiftet må vi understreke betydningen av like konkurransevilkår internasjonalt og at det å utbalansere ulikheter i rammebetingelsene vil gavne norsk sysselsetting og verdiskaping, sier Asle Strønen til slutt.

 

Program for årsmøtedagene 2023, 24. og 25. mars

09.00 – Registrering, konferanseavdelingen, 2. etg. Hotel Norge, i Bergen

09.30 – Velkommen og innlegg ved sekretariatsleder Asle Strønen

09.40 – Hilsen til årsmøtedelegatene ved Monica Mæland, adm.dir. Bergen Næringsråd

09.45 – Styreleder Hugo Strand taler til Årsmøtet.

Orientering om Strategiutvalgets arbeid ved Olav Linge Fiskerstrand og Kristin Nyhagen

10.00 –

 • Sak 1: Styrets beretning for 2022
 • Sak 2:Foreløpig regnskap med balanse for 2022
 • Sak 3: Fastsettelse av kontingent for 2023
 • Sak 4: Budsjett for 2023
 • Sak 5: Valg
 • Tre styremedlemmer for to år
 • Tre varamedlemmer for ett år
 • Leder for ett år
 • Nestleder for ett år
 • To årsmøtedeltakere til å undertegne møteprotokollen
 • Ett medlem til valgkomitéen for 2023, sekretariatet er komitéleder
 • Sak 6: Eventuelt

10.45 – Speed dating på nssm-vis, presentasjon av nye medlemmer etter Årsmøtet 2022: Havyard Leirvik AS, Bømlo Skipsservice AS og Fjellstrand AS.

11.10 – Påfyll av kaffe

11.20 – Erfaring med bygging for offentlig anskaffelse. Case med Vaagland Båtbyggeri sitt kystnære forskningsfartøy for UiT, Norges arktiske universitet. Ved daglig leder Gunnar A. Nordbø og salgsdir. Håvard Røsvik.

11.35 – Markedet som forsvant i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina. Ved Rolf Fiskerstrand, konsernsjef Fiskerstrand Holding AS. Han vil også presentere sine visjoner om hvordan finansiere volumet i Det grønne skiftet, i forkant av presentasjonen fra Grønt Skipsfartsprogram etter lunsj.

12.00 – 13.00 – Lunsj

13.00 – Velkommen til den åpne delen av Årsmøtet, ved Asle Strønen

13.05 – Innlegg ved statssekretær Vidar Ulriksen, Nærings- og fiskeridepartementet

13.25 – Erik W. Jakobsen, Menon, «A bird’s view» på skipsverftene

13.55 – Hans-Christian Wintervoll, Grønt Skipsfartsprogram: Mer norsk skipsbygging

14.10 – Kaffe med pausemat

14.20 – Can European Shipyards be Smarter? Insights from the SEUS Project. Henrique M. Gaspar Professor at the Dept. of Ocean Operations and Civil Engineering (IHB), Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

14.40 – Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft; hvordan være en politisk pådriver. Ved Jon Georg Dale, First House

15.00 – Sedimentsaken. «Status i Nord» ved Anders Stoltz-Rasmussen, daglig leder ved Frydenbø Industri Blokken AS, per teams

plenumsdiskusjon – erfaringsutveksling

15.25 – Oppsummering ved styreleder Hugo Strand

15.30 – slutt

16.30-18.30, middag på hotellet

19.00-21.30, show i Grieghallen

22.00 samling i egen bar

Lørdag 26. mars

Frokost i område merket for Norske Skipsverft. Uformell avslutning av Årsmøtet med samling i Studiosuiten kl. 09.30 til 11.00.

 

 

Fjellstrand AS – nytt medlem i Norske Skipsverft

Kort tid før bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft samler sine medlemsverft til Årsmøte i Bergen, publiserer man den gode nyheten om at også det tradisjonsrike verftet Fjellstrand AS på Omastrand i Hardangerfjorden er tatt opp som medlem.

– Vi er nå 23 verft som dekker hele spekteret av nybygging, service-/reparasjon og ombyggingsarbeider fra nord til sør i landet, forteller Asle Strønen, daglig leder i bransjeorganisasjonen. –  Vi skal være en kraft som snakker med en felles stemme for alle medlemmene, fortsetter han.

Medlemmene skal hver dag møte sine kunder i god konkurranse, mens Norske Skipsverft sin oppgave er omdømme- og alliansebygging for å bedre næringens rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt.

Hans Martin Gravdal er eier og leder av det tradisjonsrike skipsverftet i Hardangerfjorden. Foto: Asle Strønen

Hans Martin Gravdal er administrerende direktør og eier av Fjellstrand AS. Han sier i en kommentar at man har registrert at det er god aktivitet i Norske Skipsverft og at organisasjonen arbeider med aktuelle saker som er interessante for Fjellstrand AS. – Vi ønsker derfor å være en del av det fellesskap som bransjeforeningen representerer, forteller Gravdal og ser frem til spennende årsmøtedager i Bergen.

Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon, forteller at søknaden om medlemskap ble mottatt med begeistring og at styret ønsker Fjellstrand AS velkommen i organisasjonen.

VARD utruster 2 av 4 CSOVs i Norge

VARD har i dag offentliggjort byggekontrakt på fire CSOVs for Edda Wind.

I markedet er det stor tilfredshet med at VARD har avtalt utrusting, ferdigstillelse og levering på to av skipene fra et av VARD-verftene i Norge. – Det er svært positivt for det maritime miljøet i Norge at VARD har sikret norsk utrusting og ferdigstilling av to av disse flotte skipene, forteller Asle Strønen i bransjeforeningen Norske Skipsverft.

Det kommenteres som svært positivt for hele verdikjeden at VARD har sikret norsk bygging for Edda Wind. Ringvirkningene som følger av kontrakten er betydelig. Designet er fra Vard Design i Ålesund med typebetegnelse VARD 4 25, Commissioning Service Operation Vessel (CSOV), lengde oa 87,50 meter, innredning for 120 personer.

Av pressemeldingen datert 3. mars 2023 fremgår det at VARD har signert nye kontrakter for design og bygging av fire Commissioning Service Operation Vessels (CSOVs) for norske Edda Wind med datterselskaper. Kontraktene for de fire skipene har en samlet verdi på ca. 250 millioner Euro.

Edda Wind, en global aktør

Edda Wind tilbyr servicefartøy og service av høy kvalitet til den globale havvindindustrien, slik at deres kunder kan generere fornybar energi for å møte det økende energibehovet i verden. Dette er helt i tråd med VARDs strategi og mål.

– Edda Wind kom til VARD for å designe og bygge deres neste generasjon servicefartøy (CSOVs), sier Alberto Maestrini, CEO i VARD. Han forteller at rederiet har bred erfaring med å utvikle innovative løsninger til sine marked, og sammen med VARDs design, teknologi og skipsbyggingskompetanse skal man skape en serie unike og bærekraftige fartøy spesielt utviklet for å møte kundens krav og behov. – Vi gleder oss til å ønske Edda Winds team velkommen til VARD, sier Maestrini.

VARD 4 25, CSOV

Det nye VARD 4 25 designet er utviklet i tråd med Edda Winds høye fokus på fleksibilitet, operasjonalitet, effektiv logistikk og miljøvennlige løsninger. Fartøyene er designet med VARDs nye skrogform for å optimalisere sjøegenskaper og lavt drivstofforbruk.

Den nye fartøyserien vil være forberedt for grønt drivstoff og energibærere, og vil ha fleksibilitet til å tilpasses ulike typer drivstoff i fremtiden. CSOV-ene vil bli utstyrt med ny teknologi for energieffektiv kraftproduksjon, propeller og HVAC (system for styring av inneklima).

– Vi er veldig fornøyde med å plassere denne kontrakten hos VARD-gruppen som vi kjenner som en meget dyktig skipsbygger med stor kapasitet, forteller Kenneth Walland, CEO i Edda Wind. – Fartøyene vil være et flott tilskudd til den toppmoderne flåten av CSOV-er som utvikles i Edda Wind. Disse nybyggene vil være på linje med våre andre nybyggingsprosjekt for å nå målet vårt om nullutslipp.

Leveringstider

Fartøyene er designet av Vard Design i Ålesund i samarbeid med, og eksklusivt for, Edda Wind. To av CSOV-ene skal leveres i 1. kvartal 2025. Skrogene skal bygges av VARD i Romania, mens den endelige utrustningen, ferdigstillingen og leveransen skal utføres ved ett av verftene til VARD i Norge. De to andre skipene, som er planlagt levert i 2. kvartal 2025 og 1. kvartal 2026, skal bygges og leveres av Vard Vung Tau i Vietnam. I tillegg til de fire kontraktene er det opsjoner på ytterligere 2+2 CSOV-fartøy
Integrerte verdikjeder

De høyteknologiske datterselskapene til VARD er en del av konsernets integrerte verdikjede, og er involvert i prosjektene gjennom leveranser av utstyr og løsninger.
Vard Accommodation skal skape et hyggelig arbeids- og bomiljø som gir teknikere og mannskap et komfortabelt inneklima samtidig som energiforbruket reduseres.

De nye skipene vil få installert Vard Electros SeaQ Integrated Bridge System; en broløsning med et brukergrensesnitt designet med operatøren i fokus. Broen er konstruert for å oppnå et ryddig og effektivt arbeidsområde ved å legge vekt på enkel betjening, sikkerhet og ergonomi.
Torgeir Haugan, Senior Vice President Sales & Marketing i VARD, har vært ansvarlig for salgsprosessen i VARD. Han er stolt over at VARD er valgt til å designe og bygge den nye serien fartøy for Edda Wind.

– Sammen med Edda Wind følger vi nå opp strategiene våre for å møte det økende energibehovet i verden på en bærekraftig måte. Smartere og mer bærekraftige fartøy er førsteprioritet for både kundene våre og VARD, poengterer Haugan.

Finacantieri-gruppen

VARD er en del av Fincantieri-gruppen. Med denne kontrakten bekrefter Fincantieri at de er en pådriver i byggingen av servicefartøy for havvindsektoren, som er en av kjernevirksomhetene som inngår i gruppens nye strategiske plan. Skipene til Edda Wind ASA legges til de elleve CSOV eller SOV i porteføljen, sammen med to kabelleggingsfartøy.

Møt Norske Skipsverft på Nor-Shipping

Med fem medlemsverft på laget treffer du både nybyggings- og reparasjons-/serviceverft på Norske Skipsverft sin fellesstand D02-38.

Nor-Shipping messen på Lillestrøm er en viktig arena for hele det maritime miljøet. Her samles rederier, leverandører og skipsverft fra hele verden. Pandemien har endelig sluppet sitt klamme grep om verdenshandelen og for mange næringer er det mye å ta igjen.

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft (BNS) møter mannsterkt opp. I skipsbyggerhallen, stand D02-38, har foreningen et 120 m2 stort utstillingsareal hvor Bømlo Skipsservice , Fitjar Mek. Verksted , Fiskerstrand Verft , Green Yard Kleven og Heim Maritime deltar. Og selv har sekretariatet i Norske Skipsverft en sentral plass på standen.

Styreleder i BNS, Hugo Strand, er begeistret for næringens ordrebok på 27 milliarder kroner. – Her er flere avanserte skip til offshore vind, forteller han og trekker frem VARD 4 19 Wind Turbine Installation Vessel-designet som nå bygges på Vard Søviknes for Rem Offshore. Andre eksempler på skip i ordre er kabelleggere, kystvaktskip, store passasjerskip og mindre hurtigbåter i både aluminium og karbon, fortsetter Strand entusiastisk. – Dagens brønnbåter og fiskebåter er komplekse skip hvor pris, kvalitet og leveringspresisjon er viktige krav fra markedet. Det samme kan vi si om arbeidsbåtene til havbruksnæringen som blir stadig større og mer robuste. Disse skal ta komplekse operasjoner og utviklere seg i takt med markedskravene.

For medlemmene i Norske Skipsverft er service-/reparasjonsmarkedet svært viktig. Gode ​​kunderelasjoner, effektive organisasjoner og nærhet til leverandørene er stikkord for vellykkede resultater i dette markedet. Flere av disse verftene treffer man på Norske Skipsverft sin fellesstand D02-38.

Stand D02-38. ill. npg.nr

– Kaffen står alltid klar og vi ønsker velkommen til en god skipsbyggarprat, sier Hugo Strand til slutt.

 

 

Norske Skipsverft avholder årsmøtet 2023 i Bergen

Tradisjonen tro avholder Norske Skipsverft sitt årsmøte i Bergen. I år er datoene 24. og 25. mars 2023.

Årsmøtet er bransjeforeningen Norske Skipsverft sitt høyeste organ. Her møtes representanter for de 22 medlemsverftene for nytte og til hygge. Tidsaktuelle saker diskuteres og det sosiale pleies.

Etter at de formelle sakene er gjennomført, inviterer styret medlemmene til to dager preget av interessante foredrag og gode diskusjoner. Temaer er aktuelle saker som opptar reparasjon-/serviceverftene så vel som nybyggingsverkstedene. Politikk, virkemiddelapparatet og markedssituasjonen skaper engasjement blant årsmøtedeltakerne.

Tre av deltakerne på årsmøtet 2022: Fra v. Hans Jørgen Fedog, Einar Kaspar Engesvik og Gunnar Jan Oma.

Møtestart er fredag 24. mars kl. 09.00 med avslutning kl. 16.00. Festmiddag på Hotel Norge by Scandic om kvelden. Alle overnatter på hotellet. Årsmøtet fortsetter etter frokost lørdag 25. mars med en halvdagssamling frem til og med lunsj på samme sted.

Sekretariatet holder i disse dager på med siste finpuss av årsmøteprogrammet som straks er klart for utsendelse til medlemmene. Har du innspill/kommentarer, ja så hører vi så gjerne fra deg!

 

 

Larsnes Mek. skal bygge nye «Kystfisk»

Myre Kystdrift AS, kystrederi fra Myre i Vesterålen, har kontrahert verdens første kombibåt for konvensjonelt fiskeri og bløggebåt for havbruksnæringen. Fartøyet leveres fra Larsnes Mek. i november 2024.

Rederiet eies av Myre Maritim AS og Michael Lockert og ble etablert i 1998. Selskapet eier fiskebåten M/S «Kystfisk» og er fullstrukturert på hvitfisk. Myre Maritim AS driver fiskemottak, filetproduksjon og tørking av fisk hvor kvote tilhørende M/S «Kystfisk» i sin helhet kan vise til 98 prosent videreforedlingsgrad på land. Michael Lockert er daglig leder i Myre Kystdrift AS og skipper på fartøyet.

En kombinasjonsdrift mellom fiskeri og havbruk vil utnytte kapasiteten og legge til rette for kompetanseoverføring mellom næringene. Sektormyndigheter stiller ulike krav til de spesifikke næringene og planlagte fartøy vil bestå av det beste fra begge næringene.

Bruk av eksisterende teknologi fra havbruksnæringen, som automatisk blågelinje, kan sikre korrekt ressursavregning og kvalitetssikker forvaltning av norsk fiskerinæring. Automatisk bløggelinje i fiskeri vil også redusere arbeidsbelastningen på mannskap og dermed legge til rette for at flere kan være arbeidsaktive lengre.

– Vi ønsker at dette skal være en arbeidsplass som er interessant for yngre arbeidstakere og dermed sikre rekruttering til norsk sjømatnæring, heter det i en uttalelse fra rederiet. Totalt sett vil Myre Kystdrift AS øke bemanning fra 6 til 18 helårige arbeidsplasser.

– For å imøtekomme kvalitetskrav fra markedet med hensyn til sporbarhet, matsvinn og kvalitet på produktene vil digital informasjon lagres i «block chain». Dokumentasjon av enhver operasjon er transparent og sikrer at alle våre kunder og samarbeidspartnere har korrekt informasjon til enhver tid.

Stor batteripakke

Så langt skal batteriet som energikilde dekke omtrent 70-80 prosent av all operativ drift. Selskapet satser offensivt på bruk av alternativ energikilde og vil fortløpende øke batterikapasiteten dersom man ser ved ytterligere operasjoner kan benytte batteri som energikilde. Derfor har man valgt å utruste fartøyet med en batteripakke på 1,5 MWh.

Rederiet har vurdert flere alternative verft, både innen- og utenlands, men valgte Larsnes Mek. AS som vår samarbeidspartner. Verftet har lang erfaring med bygging av ulike fartøy og besitter og kompetanse som er komplementær i forhold til bygging av et kombinasjonsfartøy for fiskeri og havbruk. Prosessen har vært interessant og lærerik, og rederiet er trygg på at valg av verft sikrer de krav rederiet stilles til kvalitet, fremdrift og bærekraft.

Sammen med Larsnes Mek. AS har rederiet valgt underleverandører i Norge som til sammen står for ca. 70-80 prosent av fartøyets totale verdi. Seacon Design AS står for designet av fartøyet og sammen med Optimar AS, leverandør av bløggelinjen, har man designet og fartøy med fokus på kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

Norsk bank og norsk bygging

Uten støtte fra banken hadde ikke dette vært og vi ville rette en stor til Sparebank1 Nord-Norge som har hatt stor tro på prosjektet gjennom hele prosjektet mulig og ikke minst lagt til rette at rederiet nå kan realisere et bærekraftig, forteller rederiet. – Til tross for økte kostnader bygger vi på norsk verft og legger til rette for innovativ utvikling av eksiterende teknologi, som igjen vil forsterke kompetansen i den maritime klyngen i Norge. Investering i batteri vi reduserer fotavtrykket på miljøet og ved samkjøring av ulike næringsmidler gir maksimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og kompetanse. Totalt sett vil alle tiltak bidra til bærekraftig utvikling av norsk sjømatnæring og ivareta 12 av FNs bærekrafts mål.

Hoveddimensjoner og informasjon        

Båtens Navn TBA
Rederi Myre Kystdrift AS
Verft Larsnes Mek. Verksted AS
Design Seacon AS *SC-51
Lengde 51,23 m
Bredde 12,10 m
Type Snurrevad / Bløggefartøy

 

Larsnes Mek. Verksted AS er et dynamisk skipsverft med stort fokus på innovasjon og utvikling. Utbyggingen av verftsområdet står sentralt i verftets fremtidsstrategi.

«Frey» – overlevert fra Oma Baatbyggeri

Hybrid batterielektrisk hurtigbåt/kombikatamaran med kapasitet for 72 passasjerer og vogntog på 22 tonn.

Oma Baatbyggeri AS på Stord leverte torsdag 26. januar 2023 sitt nybygg nummer 548, M/S «Frey», til Norled AS. Partene signerte kontrakten for bygging av «Frey» i januar 2022. Kontrakten omfatter 2 stk. 30 meter last/passasjerkatamaraner hvor søsterskipet til M/S «Frey» skal leveres i mai 2023.

Pax-kapasiteten er på 72, mens lastekapasiteten er 7 pbe eller vogntog 22 tonn. Foto: Magne Langåker

Fartøyene er hybride batterielektriske hurtigbåter som skal trafikkere rutepakke 2, de lokale hurtigbåtrutene, i gamle Sogn. Vestland fylkeskommune og Skyss har på dette sambandet gått i spissen når det gjelder miljøkrav til hurtigbåter, med mål om å både kutte klimagassutslipp og å stimulere til nyskaping.

Rutepakke 2

Rutepakke 2-båtene bygger videre på Oma sitt kombikatamarankonsept som båtbyggeriet har bygget og levert mange av, tilbake til 2001, og som seiler langs den langstrakte norskekysten. Båtene har kapasitet til å frakte vogntog på 22 tonn, alternativt 7 personbiler i kombinasjon med 72 passasjerer.

Rutepakke 2 føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båtene.

Hybrid fremdriftsanlegg

RP2-båtene leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg. Dette i motsetning til tidligere leverte fartøy med konvensjonelle fremdriftsanlegg. Dette gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i de fleste rutene som de skal trafikkere.

Båtene er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båtene er lette, er de utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting/lossing av tunge vogntog.

I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 72, servicefart er 22 knop og lengden på fartøyet er 30,00 meter.

 

 

 

«Frey» – overlevert fra Oma Baatbyggeri

Hybrid batterielektrisk hurtigbåt/kombikatamaran med kapasitet for 72 passasjerer og vogntog på 22 tonn.

Oma Baatbyggeri AS på Stord leverte torsdag 26. januar 2023 sitt nybygg nummer 548, M/S «Frey», til Norled AS. Partene signerte kontrakten for bygging av «Frey» i januar 2022. Kontrakten omfatter 2 stk. 30 meter last/passasjerkatamaraner hvor søsterskipet til M/S «Frey» skal leveres i mai 2023.

Fartøyene er hybride batterielektriske hurtigbåter som skal trafikkere rutepakke 2, de lokale hurtigbåtrutene, i gamle Sogn. Vestland fylkeskommune og Skyss har på dette sambandet gått i spissen når det gjelder miljøkrav til hurtigbåter, med mål om å både kutte klimagassutslipp og å stimulere til nyskaping.

Rutepakke 2

Rutepakke 2-båtene bygger videre på Oma sitt kombikatamarankonsept som båtbyggeriet har bygget og levert mange av, tilbake til 2001, og som seiler langs den langstrakte norskekysten. Båtene har kapasitet til å frakte vogntog på 22 tonn, alternativt 7 personbiler i kombinasjon med 72 passasjerer.

Rutepakke 2 føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båtene.

M/S «Frey» – lastedekk med stor kapasitet. Foto: Magne Langåker

Hybrid fremdriftsanlegg

RP2-båtene leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg. Dette i motsetning til tidligere leverte fartøy med konvensjonelle fremdriftsanlegg. Dette gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i de fleste rutene som de skal trafikkere.

Båtene er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båtene er lette, er de utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting/lossing av tunge vogntog.

I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 72, servicefart er 22 knop og lengden på fartøyet er 30,00 meter.

 

Oma med kontrakt på batterielektrisk hurtigbåt

Parallelt med levering av nybygget M/S «Frey» til Norled AS, har Oma Baatbyggeri torsdag 26. januar 2023 signert kontrakt med Norled for leveranse av en hybrid batterielektrisk hurtigbåt.

– Denne båten skal trafikkere i sambandet Trondheim – Vanvikan i Trøndelag, forteller Gunnar Jan Oma, verftsdirektør ved Oma Baatbyggeri A/S. Levering er avtalt til april 2024.

Båten bygger videre på Oma Baatbyggeri sine tidligere hurtigbåter som det er levert mange av. Båten har kapasitet til å frakte 140 passasjerer. Fartøyet føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båten.

Nybygget skal leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg og skal i den forbindelse utrustes med batteribyttesystem, som gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i den ruten som den skal trafikkere.

Båten blir bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke, men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter.

Passasjerkapasiteten er 140, servicefarten oppgis til 23 knop og lengden på fartøyet er 28,00 meter.- Med denne ordren sikrer vi god beskjeftigelse ved verftet frem til våren 2024, sier Gunnar Jan Oma.