Bli medlem

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon (NSSM) er en nasjonal og samlende bransjeorganisasjon for norsk verftsindustri. Mottoet Sammen er vi sterke – sammen tilbyr vi det beste skal være retningsgivende for all vår aktivitet. Vi oppfordrer verft som enda ikke er medlem til å kontakte sekretariatet, styreleder eller et medlemsverft for å få informasjon om viktigheten av å stå sammen i markeds- og myndighetskontakt.

Organisasjonen tilbyr eiere og ledere i industrien et fellesskap for erfarings- og meningsutveksling av stor betydning for den enkelte. Vi deler med hverandre og lytter til hverandre – og konkurrerer mot hverandre der hvor det er det naturlige å gjøre!

Kontingenten for medlemskap i Norske Skipsverft er oversiktlig, og som følger: Verft med færre enn 50 fast ansatte kr 45.000 eks. mva. per år. Verft med flere enn 50 fast ansatte kr 75.000 eks. mva. per år.

Årsmøtet og regelmessige bransjesamlinger er viktige arenaer for medlemmene i Norske Skipsverft. Vi arrangerer fellesstand på de store messene, er aktive i media for å tale industriens sak, samt at vi har gode relasjoner til regjering, departementer og politikere på riks- og lokalplan. Målsettingen vår er klar: Vi skal gjøre vårt beste for verftsindustriens ordreinngang og rammevilkår.

Lover for Norske Skipsverft:

Av organisasjonens §3 Medlemskap fremgår det i utdrag at

«Alle bedrifter som har som hovedbeskjeftigelse å bygge/reparere skip (båter) eller offshorekonstruksjoner kan søke medlemskap i NSSM.

Bedriften må ha drevet produksjon som nevnt ovenfor i minst 5 år før medlemskap kan bli innvilget, med mindre styret enstemmig anbefaler dispensasjon og det ikke kommer innsigelser fra noen andre medlemmer, jmf. nedenfor.

Søknad om medlemskap skal sendes skriftlig til sekretariatet»

Et komplett sett av Lover for Norske Skipsverft Salgs og Markedsorganisasjon fås ved henvendelse til sekretariatet.

Sekretariatet kontaktes via e-post: abs@nssm.no.

«Dr. Fridtjof Nansen» ombygget ved Baatbygg AS

Båtbygg AS på Raudeberg har utført omfattende ombyggingsarbeider av de to forskningsskipene «Dr. Fridtjof Nansen» og «Johan Hjort». Oppdragsgiver er Havforskningsinstituttet.

Førstnevnte ombygges fra operasjon i tropiske farvann til å bli et fartøy for arktiske strøk. I tillegg er det avtalt en del variasjonsarbeider i forhold til opprinnelig kontrakt, bl.a. monteres DP, hekktruster fra Scana Propulsion, to vinsjer fra Z-Marine for hhv. kabel og wire, ny galge mellom tromlene og A-ramme på hekken. Noe innrednings- og stålarbeider tilkommer også.

Etter ombygging ble skipet omdøpt til M/S «Kristine Bonnevie».

M/S «Johan Hjort» er ventet til verftet andre uken i november 2016. Da skal fremdriftsmaskineriet skiftes ut med et batteri hybridanlegg. – Dette arbeidet omfatter hovedmotor, gir og propell. Det er en omfattende løsning oppdragsgiver har valgt. Arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av februar måned 2017, sa salgs- og prosjektsjef Kenneth Sekkingstad.

«Fiskebas» levert fra Vaagland Båtbyggeri AS

Fiskebas AS, Florø overtok fiskefartøyet M/S «FISKEBAS» fra Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland den 30. januar 2014 som verftets byggenummer 145.

Nybygget har designbetegnelse NVC 317 og skal drive pelagisk fiske og er rigget for not. For å oppnå gunstig driftsøkonomi og miljøprofil er fartøyet arrangert med et hybrid fremdriftssystem, basert på hybrid akselgenerator (HSG) fra Rolls-Royce. Det betyr at man kan operere både dieselelektrisk og dieselmekanisk, eller en kombinasjon av begge deler.

Lasteromskapasiteten er på 1550 m3, og rommene er konstruert med tanke på optimal føring av last i RSW-kjøletanker. Fartøyet er dobbelsertifisert som både fiske- og lastefartøy og har klasse i DNV ✠1A1, Fishing Vessel med følgende hovedddata: Lengde oa 64,20 meter, lengde bpp 55,40 meter og bredde 14,00 meter. RSW kapasiteten er 1550 m3.

Det er lagt stor vekt på bo- og arbeidsmiljø for et mannskap på 12, med blant annet enmannslugarer med egne dusj/toalett, romslig messe/salong med egen spiseavdeling, filmrom, treningsrom og badstu.

«Siem Symphony» levert fra Hellesøy Verft AS

I november 2014 leverte Hellesøy Verft AS, Løfallstrand sitt byggenr. 152 til Siem Offshore Rederi AS.

M/S «Siem Symphony» er av VS 4411 DF design med skrog bygget ved Nauta Shiprepair Yard i Polen. Skipet har dual fuel maskineri for bruk av LNG eller marin dieselolje, og nybyggingskontrakten kom i stand i forbindelse med en fireårs kontrakt, pluss 4 x 1 års opsjoner, til Total E&P Norge. Skipet fører NOR flagg, er klasset i DNV GL med notasjonene ✠1A1, Offshore Service Vessel, Supply, Standby Vessel(s), Fire Fighter II, OILREC, SF, LFL*, COMF-V(3)C(3), E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), HL(2.8), COAT-PSPC, BIS, GAS FUELLED. Skipet har kapasitet for 300 overlevende i henhold til NMD regelverket.

Hoveddata er oppgitt til lengde o.a. 89,20 meter, lengde b.p.p. 80,40 meter og bredde 19,00 meter. Dødvekten er ca. 5500 tonn. Tankkapasitetene er 1129 m3 diesel olje, 230 m3 LNG, 1008 m3 ferskvann, 1977 m3 vannballast og 1741 m3 ORO.

Skipets fremdriftsmaskineri består av to Wärtsilä 8L20DF motorer hver med ytelse på 1408 kW, to Wärtsilä 6L34DF motorer hver på 2610 kW og to Steerprop SP 35 CRP azimuth fremdriftspropeller. Thrusterutrustningen fra Brunvoll utgjøres av to stk. type FU 74 LTC 2000 thrustere, hver på 1000 kW og en AR 63LNC 1650 azimuth thurster på 880 kW.

 

 

 

«Torbas» levert fra Stadyard AS

Torbas AS på Raudeberg tok i desember 2014 levering av M/Tr. «Torbas» fra Stadyard AS.

Nybygget er en kombinert ringnot-/pelagisk tråler av Seacon design. Fartøyet er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Fishing Vessel, Ice C, E0 og har Måløy som hjemstedshavn. «Torbas» er konstruert med overbygget bakk – muligens den eneste ringnotsnurperen som har det – og har følgende hovedddata: Lengde o.a. 69,90 meter, lengde b.p.p. 62,02 meter og bredde 15,00 meter.

«Fosnakongen» levert fra Salthammer Båtbyggeri AS

Abyss AS, Kristiansund tok i mars 2015 levering av byggenr. 142 fra Salthammer Båtbyggeri AS.

Katamaranen er designet av Tomra Engineering med typebetegnelse 25m CoastCat og er bygget med fokus på sikkerhet og effektivitet.

Fartøyet har gyrostyrt ballastsystem og kan ta ombord 140 tonn vannballast i løpet av 85 sekunder. Båten skal benyttes til ankerhåndtering og andre serviceoppdrag for havbruksnæringen, samt kranarbeid, frakteoppdrag og alle typer undervannsarbeid. M/S «FOSNAKONGEN» er bygget i henhold til NMD regelverket med fartsområde Liten kystfart og har følgende hovedddata: Lengde o.a. 25,60 meter, lengde b.p.p. 23,50 m og bredde 12,00 meter. Dødvekten er oppgitt til ca. 130 tonn.

«C-Warrior» levert fra Simek AS

Opprinnelig kontrahert av Fletcher Shipping ble PSVen, som er verftets byggenr. 133, i stedet overlevert til registrert eier 4K+3GP, for an behalf of Duh Boats 2 Partnership C.V.

Overlevering fant sted 24. juni 2015 med Galliano Marine Service L.L.C. som manager.

Fartøyet er langt på vei identisk med “C-Viking” som verftet leverte til Edison i 2012, og dette er altså skip nr. 2 av UT 755 LC fra Simek. Den nye eieren oppgraderte imidlertid skipet med FiFi I og Standby notasjoner.

M/S «C-WARRIOR» er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Fire fighter(I), Standby vessel, BIS, Clean, COMF(V-3), DK(+), DYNPOS(AUTR), E0, HL(2.8), OILREC, SF. TMON. Hun fører Vanuatu flagg med Port Vila som hjemmehavn og har følgende hoveddata: Lengde o.a. 76,60 meter, lengde b.p.p.  68,20 meter og bredde 16,00 meter. Dødvekt er oppgitt til ca. 3225 tonn.

«Marøy Viking» levert fra Moen Marin

I juni 2015 tok Marøy Viking AS levering av byggenr. 75 fra Moen Marin AS, Kolvereid.

Rederiet er en etablering gjort av SinkabergHansen, Rørvik. Fartøyets designbenevnelsen er MD-240-SV og båten er bygget for forskjellige operasjoner innen havbruksnæringen. Hoveddata er oppgitt til lengde oa 23,98 meter, lengde bpp 21,60 meter og bredde 11,20 meter.

«Don Ole» levert fra Fitjar Mek. Verksted

Snurperen «Don Ole» ble levert som byggenr. 37 fra Fitjar Mek. Verksted AS til Austral Group S.A.A. i Peru i desember 2015.

Fartøyet er designet av Heimli Ship Design og FMV i samarbeid med rederiet og har typebetegnelsen HFMV PS60 AUSTRAL. Da kontrakten ble inngått, ble det opplyst at fartøyet ville bli tilpasset peruvianske forhold og fiskerier. FMV hadde da arbeidet med prosjektet i ca. 2,5 år. Rederiet er majoritetseiet av Austevoll Seafood og er et fullintegrert fiskeriselskap med en egen flåte på 22 fartøyer og 11 fabrikker i Peru (fiskemel, fiskeolje, hermetiserte/emballerte produkter). Austevoll Seafood Group opererer p.t. 28 fiskefartøyer.

M/S «Don Ole» fører peruviansk flagg og har Callao som hjemstedshavn. Fartøyet er bygget til klasse i DNV GL ✠1A1, Fishing Vessel og har følgende hoveddata: Lengde o.a. 60,50 meter, lengde b.p.p. 55,35 meter og bredde 12,61 meter. Dødvekten er oppgitt til ca. 1500 tonn.

“Frøy Fighter” levert fra Sletta Verft

Ved levering til Frøy Akvaressurs AS i desember 2015 ble «Frøy Fighter» omtalt som verdens største havbruk servicefartøy.

«Frøy Fighter» er Sletta Verft sitt byggenr. 150 og er designet av Møre Maritime AS. Sammen med «Frøy Server» som verftet leverte til samme rederi ett år tidligere, representerer båten en evolusjon innen servicefartøysektoren.

Med en lengde oa på 40,00 m, lengde bpp 37,87 meter og bredde 12 meter var «Frøy Fighter» verdens største havbruk servicefartøyet levert til da.

Sletta Verft har et langt og godt samarbeid med Helge Gåsø`s selskaper Frøy Akvaservice AS og Frøy Akvaressurs AS. – Vi har tidligere i år inngått flere kontrakter for bygging av arbeids båter til Frøy Akvaservice AS, sa daglig leder Kåre Sletta i en kommentar.