Larsnes Mek. Verksted AS

Larsnes Mek. Verksted AS ble etablert i mars 1981 og har blitt ett av de ledende skipsverftene innen fiskeri og brønnbåter i Norge.

Verftet ligger på Larsnes i Sande kommune på Sunnmøre, strategisk plassert i den maritime klyngen og med skipsleia og storhavet som naboer. Derfor kan verftsmiljøet på Larsnes trekke på tradisjoner for reparasjoner og skipsbygging helt tilbake til 1800-tallet.

Referanselisten er omfattende og i tillegg til fiskebåter, brønnbåter og kystnotfartøy, har verftet også erfaring fra bygging av avansert forskningsskip. I mars 2005 leverte man nemlig forskningsfartøyet «Gunnerus» til NTNU i Trondheim.

Sitt 35-års jubileum feiret Larsnes Mek. Verksted AS i november 2016 med levering av byggenr. 56, M/S «Ro North», en avansert brønnbåt med loa på 82,10 meter og bredde 15,50 meter til rederiet Rostein AS.

Myklebust Verft AS

Ved Myklebust Verft kan vi i tillegg til nybygg også tilby dokking for dei fleste typar fartøy, inkludert subsea konstruksjonsfartøy, ankerhandterarar, seismikkfartøy, brønnbåtar og fiskefartøy blant andre.

Etter over 100 års drift, har Myklebust Verft lang og solid erfaring både innan nybygg og service, reparasjon og ombygging av fartøy. Vi tilbyr fasilitetar for dokking opp til 15.000 tonn – til dømes subsea konstruksjonsfartøy, ankerhandterarar, seismikkfartøy, brønnbåtar og fiskefartøy. Det at våre tilsette både utfører serviceoppdrag og samstundes byggjer nye fartøy gjev oss ei unik kompetanse som kjem kundane våre tilgode.

Oma Baatbyggeri AS

Verftet ble etablert i 1909 og har spesialisert seg på utvikling og bygging av passasjerkatamaraner. Store fartøyer designet for hastigheter opp mot 40 knop.

Oma Baatbyggeri AS bygger utelukkende spesialtilpassede fartøy. Over mange år har man utviklet en unik erfaring og kompetanse med aluminium som byggemateriale og er i dag en ledende aktør på dette området. Alle fagfelt er representert på verftet.

I sin kontinuerlige fartøysutvikling er kravet til stadig lavere drivstoff-forbruk helt essensielt.

Salthammer Båtbyggeri AS

Salthammer Båtbyggeri AS ble startet opp i 1896 som L. H. Salthammer Båtbyggeri og har lange tradisjoner innen skipsbygging og bygging av stålkonstruksjoner.

Verkstedet er et av Norges eldste skipsverft og har hatt kontinuerlig drift gjennom fire generasjoner. Salthammergruppen består i dag av Salthammer Båtbyggeri AS, Salthammer Tresfjord AS og Hanson Sjøtransport AS.

Verftet utgjør en effektiv, fullstendig og vel kvalifisert produksjonslinje for fabrikasjon og sammenstilling av tunge stålkomponenter. Dette krever vanligvis deleproduksjon, maskinering, valsing, knekking, montering og sveising. Man har kompetanse på alle områder inkludert inspeksjon og NDT. Verftets beliggenhet legger til rette for effektiv frakt med egen slepebåt og lektere.

Salthammer sin forretningsfilosofi er basert på lokale tradisjoner for høy forretningsetikk, ærlighet og stolthet over å levere gode produkter. Verftets kvalifikasjoner, kapasiteter og fokus på kvalitet til rett tid har gjort gruppen til en robust partner.

Salthammer Båtbyggeri AS er med sin plassering midt i et av Norges mest tradisjonsrike distrikter innen båtbyggerkunsten, en naturlig samarbeids-partner og leverandør av stålarbeider til skipsindustrien

Simek AS

Etablert allerede i 1967 er Simek AS i dag et moderne og velutstyrt skipsverft som har levert 133 skip.

Verftet har en overbygget hall for sandblåsing og malingarbeider både for å sikre optimalt resultat, men også for å ivareta det indre og ytre miljø på en best mulig måte. En temperert byggehall på 20 x 96 meter sikrer kvaliteten på det ferdige produkt ytterligere.

Verftets byggenr. 1 var fiskefartøyet «Per Senior», levert i april 1968. Siden den gang omfatter referanselisten et bredt spekter av skip til nylig overleverte M/Tr. «Antares» og PSV «North Barents».

Sletta Verft AS

Sletta Verft AS ble etablert i 1946 som et tradisjonelt trebåtbyggeri og har siden gjennomgått en kontinuerlig utvikling til et moderne skipsverft med stål og aluminium som basismaterialer.

Sletta Verft AS bygger alle type båter, men hovedmarkedet er båter for oppdrettsnæringen. Verftet har store romslige verkstedhaller, snekkerverksted, eget rørverksted, ny betongkai på 85 m og ny kran som løfter 16 tonn på 20 meter. Videre har flytedokka løftekapasitet på 700 tonn. Sletta Verft AS utfører også service og reparasjoner.

Solund Verft AS

Solund Verft AS er et fleksibelt og allsisdig verft for nybygging, utrusting, ombygginger/reparasjoner og generelt vedlikehold.

Verftet investerte i en ny skipshall i 2010 på 20 x 65 meter og året etter økte man vanndybden ved kai til åtte meter på laveste vannstand. Anlegget er bygget opp rundt en dokk av typen Syncrolift med løftekapasitet på 1000 tonn. To skipshaller for arbeid under tak. Ca. 200 meter kailengde.

Overflatebehandling samt stål-, aluminium- og rørarbeider utføres av kompetente fagmiljøer. Maskin-/motoravdelingen er vesentlig styrket. Skipselektro gjøres i nært samarbeid med lokale leverandører.

Solund Verft mobiliserer raskt for reiseoppdrag. Kaianleggene i Sløvåg er bare to timers reisetid unna.

Halvard Aas

 

Adm.dir. Aas Mek. Verksted AS

Jarle Gunnarstein

«Antares» – tråler fra Simek

Simek AS har mangeårig erfaring med bygging av store og avanserte fiskebåter. M/Tr. «Antares» er verftets bnr. 132 og ble overlevert rederiet Antares Fishing Company Whalsay Ltd. onsdag den 7. desember 2016.

Dette er det første fiskefartøyet Simek har bygget siden levering av «Lunar Bow» i 2008. I 2017 følger levering av bnr. 134, en 55 meter lang kombinert line-/garnbåt til det norske rederiet Veidar AS i Ålesund og i 2018 leveres bnr. 135 som er en 82 meter lang fabrikktråler til selskapet Sealord på New Zealand.

M/Tr. «Antares» er en pelagisk tråler av ST-125 design og klasset i DNV GL med notasjonene +1A1, E0, Fishing Vessel.

Fremdriftsanlegget er et dieselelektrisk maskineri bestående bl.a. av en 12-syl. dieselmotor med ytelse 6600 kW koblet til et CCP propellanlegg med diam. 4000 mm, reduksjonsgir med PTO og én PTI på 1800 kW, samt flytende frekvensløsning.

Nybygget har en loa på 75,40 m, lengde pp på 67,20 m og største bredde 15,00 meter.