Bedriftsutvikling/skattepolitikk

Bransjeforeningen skal arbeide aktivt for at norske skipsverft skal kunne øke egen konkurransekraft gjennom en skatte- og avgiftsmodell som bidrar til at verftene kan forvalte bedriftens kapital til utvikling av egen virksomhet.