Media

Logoen er organisasjonens signatur i all kommunikasjon både utad og innad i selskapet. Det er derfor viktig at retningslinjene som er gitt for bruk av logo blir fulgt.

Logoen kan gjengis med ulike teknikker. All bruk må følge kvalitetsnormene med riktige former, proporsjoner og farger. Den kan også gjengis i sort/hvit eller som vannmerke. Logoen består av logoelement og organisasjonsnavnet. Annen symbolikk og tekst skal ikke tilføres logoen.