Skipsrevyen: http://www.skipsrevyen.no/batene-ligger-tett-ved-fiskerstrand/